Pháp Luật Plus - Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

0
Sáng 6/1, Ban Tổ chức cấp Quốc gia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Tới dự có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ngoài ra còn có ông PanyYathotu, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương cùng các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Trường.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tới các vị lão thành cách mạng Việt Nam, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu Quốc hội các khóa, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào và các chiến sĩ cả nước, đồng bào Việt Nam ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng bí thư nhấn mạnh: Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Nhà nước ta nhớ và tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận dân tộc Thống nhất, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và đồng chí đã chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, xây dựng và phát triển Quốc hội Việt Nam trưởng thành, vững mạnh như ngày hôm nay.

Cách đây 70 năm (6/1/1946), sau 5 tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của cách mạng tháng 8, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của tổ quốc không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc đã nô nức tham gia cuộc Tổng tyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín bất chấp sự chống phá điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước chuyển hướng nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do độc lập, tự quyết định vận mệnh của mình, tự lựa chọn và tự xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ. Nước ta chẳng những trở thành một cơ quan độc lập mà còn có cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thay mặt nhân dân quyết định những việc hệ trọng của đất nước.

Tổng bí thư khẳng định: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946 làm theo tinh thần yêu nước, truyền thống  giữ vững độc lập tự do của dân tộc, thắng lợi của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được thiết lập trên đất nước Việt Nam. Thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ Tịch Hồ Chí Minh Lãnh đạo.

Thắng lợi này, như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, là kết quả hi sinh tranh đấu của nhân dân ta, là kết quả của sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé gồm tất cả tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi  Việt Nam đoàn kết chặt chẽ, hi sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho tổ quốc.

Trải qua 70 năm, với nhiều nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện nhiều chức năng, quyền hạn theo quy định của hiến pháp, pháp luật.

Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tình thần, trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hi sinh cống hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, hoạt động lập pháp của Quốc hội có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định: Nhìn lại chặng đường 70 năm ra đời, phát triển và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, chúng ta nhận thấy, Quốc hội luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngay từ khóa I, trong cơ cấu và cách thức tổ chức của Quốc hội đã thể hiện tính đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Quốc hội các khóa tiếp theo luôn bảo đảm tính đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư cũng lưu ý: Thời gian tới rất nặng nề, với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội cần tập trung phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước.

“Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bàn bè quốc tế, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, phương hướng phạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Năm 2016 và những năm tiếp theo, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta có nhiệm vụ nỗ lực phấn đấu, triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng”, Tổng Bí thư  nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử (6/1/1946 - 6/1/2016). Ảnh: Như Trường.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử (6/1/1946 - 6/1/2016). Ảnh: Như Trường.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử, mỗi chúng ta, các vị đại biểu Quốc hội đều có quyền tự hào về sự vẻ vang đó.

Tin tưởng vào sự vững vàng của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội, đồng thời ôn lại các chặng đường lịch sử đã đi qua, kế thừa phát triển các giá trị tinh hoa, tiếp tục đổi mới  hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước và sự mong đợi của nhân dân chúng ta.

Lời cuối mỗi phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có lời chúc đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí và đồng bào nhân dịp năm mới 2016 và chuẩn bị đón Xuân Bính Thân mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Như Trường

Loading...

Bình luận

Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào

Diễn ra tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, không gian trưng bày những hình ảnh, hiện vật thể hiện được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam.

Du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm: Bức tranh đầy khởi sắc

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giao hữu bóng đá giữa các hội nghệ sĩ tỉnh Đồng Nai

Đây là mùa giải được tổ chức lần thứ IV do Hội nghệ sĩ Đồng Nai phối hợp cùng các đoàn thể địa phương tổ chức...

Khai hội đình Trà Cổ vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh

Đây là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu không chỉ của người dân địa phương mà còn là biểu tượng có ý nghĩa văn hóa.

Xem thêm

Thế giới Facebook