Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ

0
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng.

Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ”; xây dựng Báo cáo và tham mưu văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 353-TB/TU, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả khảo sát cơ sở tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh ;Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai khảo sát nắm tình hình kết quả triển khai công tác thi hành án hình sự, án hành chính.

Ngoài ra, còn phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020; chủ trì, phối hợp tham mưu quyết định, kế hoạch, đề cương triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, tổng hợp, tham gia ý kiến về nội dung công tác nội chính, PCTN, CCTP trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chủ trì phối hợp với 2 phòng nghiệp vụ tham mưu đề xuất các chương trình, đề án của Ban trình Tỉnh ủy năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025; nắm, tổng hợp tình hình 12 vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; danh sách tất cả các vụ việc đã được bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh tiếp dân theo Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tháng 10/2020, đồng chí Vũ Xuân Diện-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đôn đốc các phòng nghiệp vụ cần đẩy nhanh tiến độ một số việc chậm hơn so với kế hoạch do nguyên nhân khách quan, chủ quan để hoàn thành nhiệm vụ. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các phòng nghiệp vụ khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn tại, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu báo cáo của Tỉnh ủy gửi Ban Nội chính Trung ương về kết quả rà soát các kết luận thanh tra KT-XH, kiến nghị kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Tham mưu cuộc tiếp dân của đ/c Bí thư Tỉnh ủy tháng 11; tham mưu báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả tiếp dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy tháng 11; Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Thị ủy Quảng Yên và Huyện ủy Vân Đồn.

Khảo sát, tham mưu báo cáo Thường trực Tinh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả khảo sát đánh giá thực trạng công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ”.

Tham mưu văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu bài tham luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN...

Đại Văn

Bình luận

'Văn hóa còn thì dân tộc còn' và những lời tâm huyết của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm 'Văn hóa còn thì dân tộc còn', văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc.

Lionel Messi giành Quả bóng vàng lần thứ 7

Siêu sao người Argentina có lần thứ 7 trong sự nghiệp được nâng cao giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do France Football trao tặng.

Lý Hoàng Nam vô địch giải đấu tại Mexico

Đánh bại tay vợt người Anh Giles Hussey trong trận chung kết, Lý Hoàng Nam đăng quang tại giải nhà nghề ITF Mexico F6.

Khơi thông nguồn lực văn hóa Thủ đô cho hoạt động thiết kế sáng tạo

Thực hiện cam kết với UNESCO, Thủ đô Hà Nội sẽ phải cụ thể hóa bằng các chương trình và kế hoạch hành động dài hạn.

Xem thêm