Quảng Ninh: Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

0
Sở Tư Pháp Quảng Ninh đã đẩy mạnh tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đạt nhiều hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2019, năm 2020 Sở Tư pháp  Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo báo cáo kết quả công tác nội chính, cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, Sở Tư Pháp Quảng Ninh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và ban hành đầy đủ các Kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các Đề án, Công ước quốc tế về phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; xây dựng Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh. Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Văn bản về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số Cải cách hành chính năm 2019.

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số Cải cách hành chính năm 2019.

Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành tổ chức 06 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông cho 600 người là cán bộ Hội phụ nữ, địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Biên soạn và phát hành 31.000 tờ gấp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực y tế; bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, tủ sách pháp luật đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; Văn bản chỉ đạo về việc xử lý Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định  số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ;phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải tại điểm cầu Quảng Ninh.

Đăng tải Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Tư pháp (Năm 2019, toàn tỉnh có 182/186 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Thực hiện rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg, Thông tư 07/2017/TT-BTP, báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu. Thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của thị xã Quảng Yên và huyện Tiên Yên.

Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 và ban hành các Kế hoạch, văn bản nhằm cải thiện các chỉ số thành phần PCI do Sở Tư pháp là đầu mối, chủ trì.

Tiếp tục thực hiện và duy trì trang Chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin thành phần của Sở Tư pháp; công khai số điện thoại đường dây nóng, email tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề pháp lý. Cung cấp danh sách doanh nghiệp phục vụ công tác khảo sát DDCI năm 2020. Tổ chức Hội nghị phân tích, triển khai các giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, DDCI năm 2020 và những năm tiếp theo. Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để bàn các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phối hợp với các ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Sở đã tiếp 01 lượt công dân; tiếp nhận 17 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh (trong đó có 05 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết). Tiến hành thanh tra 05 đơn vị, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra 03 đơn vị, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức hành nghề công chứng do mở địa điểm công chứng ngoài trụ sở.Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 4989/UBND-PC ngày 23/7/2020, Sở Tư pháp không tiến hành thanh tra các doanh nghiệp theo Kế hoạch được phê duyệt từ đầu năm, chỉ thực hiện thanh tra đột xuất hoặc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Văn Đại-Danh Kiên

Bình luận

'Văn hóa còn thì dân tộc còn' và những lời tâm huyết của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm 'Văn hóa còn thì dân tộc còn', văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc.

Lionel Messi giành Quả bóng vàng lần thứ 7

Siêu sao người Argentina có lần thứ 7 trong sự nghiệp được nâng cao giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do France Football trao tặng.

Lý Hoàng Nam vô địch giải đấu tại Mexico

Đánh bại tay vợt người Anh Giles Hussey trong trận chung kết, Lý Hoàng Nam đăng quang tại giải nhà nghề ITF Mexico F6.

Khơi thông nguồn lực văn hóa Thủ đô cho hoạt động thiết kế sáng tạo

Thực hiện cam kết với UNESCO, Thủ đô Hà Nội sẽ phải cụ thể hóa bằng các chương trình và kế hoạch hành động dài hạn.

Xem thêm