Quảng Ninh: Cải cách tư pháp đạt được những kết quả tích cực

0
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua ngành Tư pháp của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2018 là năm thứ 13 tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược Cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua ngành Tư pháp đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác về tư pháp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng mang dòng chữ “ Công tâm và Bản lĩnh, Kỷ cương và Trách nhiệm” cho Viện KSND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng mang dòng chữ “ Công tâm và Bản lĩnh, Kỷ cương và Trách nhiệm” cho Viện KSND tỉnh.

Xác định yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong tiến trình CCTP, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh và cấp ủy các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác CCTP trong tình hình mới.

 Theo đồng chí Hoàng Văn Tiền, Chánh án TAND tỉnh, đi đôi với kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo, quản lý, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; trong hoạt động của TAND cấp tỉnh và huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Từ đó, chất lượng xét xử của tòa án hai cấp ngày càng được nâng cao. Công tác xét xử lưu động nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng hơn.

Còn theo đồng chí Lương Phúc Sơn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, trong thời gian qua, Viện KSND hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về CCTP. Việc quán triệt, thực hiện các quy định về CCTP đã được chú trọng. Các văn bản pháp luật mới về tư pháp được triển khai đồng bộ. Viện KSND không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra, cũng như kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, bị can; đồng thời chủ động nắm bắt các nguồn tin tố giác tội phạm để phối hợp với cơ quan điều tra xử lý...

 Đối với công tác điều tra, cơ quan công an các cấp đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi hành án trên địa bàn, tập trung thi hành án đối với những vụ việc lớn, phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khó thi hành.

Công tác trợ giúp pháp lý và bổ trợ tư pháp cũng được quan tâm đúng mức. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, tham mưu kiện toàn trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và đã đạt được một số kết quả tích cực.

 Theo Ban chỉ đạo CCTP tỉnh, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCTP, nổi bật như: Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Kế hoạch công tác CCTP giai đoạn 2016-2021; các kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác CCTP, Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW…

Đặc biệt, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng vừa sâu sát, đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo, vừa phát huy vai trò, tính chủ động của các cơ quan tư pháp. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên các cơ quan tư pháp được chú trọng thực hiện.

Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Quảng Ninh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng chức năng của tỉnh tiêu hủy 260 bánh heroin trong vụ án Suliyavong Sakhone.
Lực lượng chức năng của tỉnh tiêu hủy 260 bánh heroin trong vụ án Suliyavong Sakhone.

Cụ thể, Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh được tổ chức theo ngành dọc gồm Tòa án nhân dân tỉnh và 14 tòa án huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tòa án nhân dân tỉnh có Ủy ban Thẩm phán, 4 Tòa chuyên trách (Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế), Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh được tổ chức và hoạt động theo Luật tổ chức Viện kiếm sát nhân dân năm 2014, theo đó VKSND tỉnh Quảng Ninh hiện có 13 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc cấp tỉnh và 14 VKSND cấp huyện. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thường xuyên được củng cố, kiện toàn.

Về tổ chức đã hình thành đủ bộ máy bao gồm hai hệ thống: Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) có Phòng ANĐT được tổ chức thành 3 đội công tác (Đội tham mưu tổng hợp, Đội điều tra án và Đội kiểm tra hướng dẫn). Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện: cấp tỉnh gồm có Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan CSĐT.

Ở cấp huyện, tổ chức Cơ quan CSĐT tại 14 địa phương, cụ thể như 4 địa phương tổ chức 4 đội điều tra (Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí); 2 địa phương tổ chức 3 đội điều tra (Quảng Yên, Đông Triều); 3 địa phương tổ chức 2 đội điều tra (Vân Đồn, Hoành Bồ, Hải Hà); 5 địa phương tổ chức 1 đội điều tra (Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô).

Cơ quan Thi hành án hình sự gồm Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự (THAHS) và hỗ trợ tư pháp; Trại tạm giam Công an tỉnh. 14 Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trong đó có 9/14 địa phương thành lập Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và 5 địa phương (Công an huyện Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Cô Tô) bố trí Tổ công tác, với mô hình như hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với Cơ quan Thi hành án dân sự được sắp xếp theo mô hình ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, là đơn vị trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp quản lý. Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh gồm Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 14 Chi cục Thi hành án dân sự tại 14 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo CCTP tỉnh, hoạt động của các cơ quan tư pháp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh không để xảy ra kết án oan, hạn chế thấp nhất việc để lọt tội phạm; bảo đảm sự bình đắng giữa người dân và cơ quan công quyền trước Tòa án, đảm bảo việc giải quyết vụ án được kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Việc thực hiện xét xử theo mô hình tố tụng tranh tụng kết hợp tố tụng thẩm vấn bước đầu có hiệu quả. Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã xét xử 7.961 vụ án, trong đó có 3.122 phiên tòa có sự tham gia của luật sư bào chữa; đã tổ chức xét xử trên 400 phiên tòa lưu động, rút kinh nghiệm 507 phiên tòa, trong đó 14 phiên tòa trực tuyến, đăng tải 1.216 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

Từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh không để xảy ra kết án oan, hạn chế thấp nhất việc để lọt tội phạm; bảo đảm sự bình đắng giữa người dân và cơ quan công quyền trước Tòa án.
Từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh không để xảy ra kết án oan, hạn chế thấp nhất việc để lọt tội phạm; bảo đảm sự bình đắng giữa người dân và cơ quan công quyền trước Tòa án.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và CCTP; các đạo luật mới có liên quan đến công tác CCTP. Trong đó, trọng tâm là Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược CCTP đến năm 2020”; Kế hoạch 38-KH/CCTP, ngày 15/8/2014 của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan tư pháp trong phối hợp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo CCTP tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu công tác được giao; trong đó tập trung giảm tỉ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành từ năm trước chuyển sang năm sau. Các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ, chất lượng...

PV

Loading...

Bình luận

Loading...

"Người phụ nữ hạnh phúc" mùa 4 lên sóng với nhân vật đầu tiên là Á Hậu Huyền My

Mùa thứ 4 của Người phụ nữ Hạnh Phúc sẽ chính thức phát sóng từ ngày 6/6/2020, với nhân vật đầu tiên là Á hậu Huyền My.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của các minh tinh nức tiếng một thời bên áo tắm

Một thời ở Hollywood như Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Rita Hayworth, Bette Davis, Joan Crawford, Natalie Wood và Sharon Tate...

Vô vàn ưu đãi, cảnh sắc đẹp thần sầu, không đi Sa Pa bây giờ thì tiếc lắm

Sa Pa tiếp tục đứng top những điểm nghỉ dưỡng hot hit hè năm nay với một loạt chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành cho du khách.

Công viên chủ đề đầu tiên trên thế giới ứng dụng trải nghiệm giải trí ảo

Lần đầu tiên trên thế giới, du khách có thể tham quan công viên chủ đề từ xa nhờ công nghệ trải nghiệm giải trí ảo – virtual tour.

Xem thêm