Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021

0
Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Đối tượng thi đua là Sở Tư pháp và các tập thể trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch, bao gồm cả công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn, nhân viên hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên.

Phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ. Cụ thể, về công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định; chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản, rà soát VBQPPL; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật, tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.

00oxwq_ganu_thumb

Bộ Tư pháp.

Đối với công tác hộ tịch, chứng thực, thực hiện hiệu quả Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; thực hiện hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; thực hiện sơ kết đánh giá 05 năm thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Về công tác bổ trợ tư pháp, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đấu giá tài sản; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn Luật.

Về công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), tập trung thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng; trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2021; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức và hoạt động TGPL.

Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao cho địa phương tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ năm 2021.

Về công tác bồi thường nhà nước, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác bồi thường nhà nước; chủ động, kịp thời hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

Thanh Trà

Bình luận

Vui buồn quanh bức tượng vàng Oscar: “Dở khóc dở cười” vì công bố nhầm giải Phim hay nhất

Sự cố nhầm lẫn tai hại sau đó đã trở thành “nguồn cảm hứng” vô tận của những tấm ảnh chế tràn ngập mạng xã hội.

Hồ Thiên Trì có "quái vật" khủng khiếp cỡ nào mà du khách muốn khám phá?

Hồ Thiên Trì còn có tên là Long Đàm, nằm trên một hõm chảo đỉnh núi Trường Bạch, là một phần của dãy núi Bạch Đầu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Nhớ một thời làm giàu bằng nghề buôn trầu ở đất An Khê

Vùng đất An Khê xưa với điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi đã trồng rất nhiều cau, trầu.

Trà Phương tự - Thiền môn ngàn tuổi nơi đất Cảng

“Sen hồng ngào ngạt thơm hương/ Không bằng con gái Trà Phương ngắm nhìn” là những câu thơ khi người ta nhắc đến mảnh đất Trà Phương...

Xem thêm