Ông Nguyễn Mạnh Hưng trúng cử chức Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô

0
Ngày 26/9, Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ Đô đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ báo Tuổi trẻ Thủ Đô.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Thành Đoàn Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVTƯ Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Đại hội đã thực hiện nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Bầu Chi ủy, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ…

  Ngày 26/9, Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Ông Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 26/9, Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Ông Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhiệm kỳ 2017- 2020 khẳng định những kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 trên các mặt công tác: Lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…

Nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia đầy đủ các lớp học triển khai, nghiên cứu Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội; Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để các đảng viên tham gia học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tất cả các đảng viên đều có lối sống lành mạnh, có tư tưởng tích cực trong việc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và những tệ nạn xã hội khác. Đảng viên trong chi bộ có mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được coi trọng và thu được kết quả rõ rệt. Báo phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức lớp đào tạo sản xuất truyền thông đa phương tiện cho cán bộ, phóng viên của báo. Cử 15 phóng viên theo học lớp nâng cao nghiệp vụ báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên đội ngũ cán bộ, đảng viên  của Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nhận thức đúng đắn tình hình, thống nhất trong hành động, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Đại hội.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện xuất bản báo đúng định kỳ (3 số báo/ tuần ra ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 2 số báo Tuổi trẻ và Đời sống vào thứ Năm và Chủ Nhật). Báo Tuổi trẻ Thủ đô điện tử đã phát huy được lợi thế thông tin nhanh nhạy, kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng, chính quyền, Đoàn, Hội, Đội... dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng của các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan chủ quản của Báo là Thành đoàn Hà Nội.

Báo duy trì các chuyên trang, chuyên mục; Xuất bản các số báo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam…. Nhiều bài viết được bạn đọc đánh giá cao. Nhiều phóng viên của báo đạt giải trong các cuộc thi: Viết về gương người tốt việc tốt; giải báo chí Ngô Tất Tố; Năm văn minh trật tư đô thị và các giải thưởng khác do các ban ngành phát động…

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới nội dung và hình thức tờ báo; phấn đấu giữ vững danh hiện Chi bộ trong sạch vững mạnh.

  Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô được bầu làm Bí thư Chi bộ và ông Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập làm Phó Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhiệm kỳ 2017- 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô được bầu làm Bí thư Chi bộ và ông Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập làm Phó Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhiệm kỳ 2017- 2020.

100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên, quần chúng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả Chỉ thị số 05/CT “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

100% đảng viên, quần chúng tham gia tích cực, trách nhiệm các phong trào thi đua, hoạt động, sinh hoạt tập thể do Đảng uỷ và các đoàn thể tổ chức; Phấn đấu đấu kết nạp 2 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đồng tình với báo cáo chính trị của Chi bộ. Ông Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đề nghị, Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô giữ vững những điều kiện thuận lợi đang có, từ đó tạo đà phát triển hơn nữa.

Cán bộ đảng viên phải nắm được những điều đảng viên không được làm, trau dồi kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Chi bộ chú ý đến công tác đào tạo, tập trung phát triển mở rộng đội ngũ cộng tác viên, tiếp cận những cây bút có kinh nghiệm; xác định hướng đi của tờ báo trong cơ chế tự chủ, phát triển báo điện tử, xây dựng thương hiệu, chiến lược; tiếp tục hoàn thiện bộ quy chế dân chủ của cơ quan. Bên cạnh đó, Chi bộ chú ý làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Chi bộ…

Trong khuôn khổ chương trình, các ông đảng viên Chi bộ đã phát biểu tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị. Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô được bầu làm Bí thư Chi bộ và ông Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng biên tập làm Phó Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhiệm kỳ 2017- 2020, với sự tín nhiệm của 100% đảng viên dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thành đoàn Hà Hội Nguyễn Văn Thắng.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng bày tỏ: “Được sự tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan Thành đoàn, của Đại hội và tập thể Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô, tôi và ông Phó Bí thư Chi bộ sẽ toàn tâm, toàn ý, đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Thế Vinh

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Đàn bà không dễ gật đầu

Đàn bà không dễ gật đầu

0
Nếu đàn ông tỏ tình vội vã và suồng sã sẽ kích thích tính cảnh giác bản năng của đàn bà và cái gật đầu sẽ không xuất hiện.

Thành viên đội tuyển Việt Nam, kẻ bùng nổ, người tịt ngòi

Các trận đấu Cup Quốc gia cuối tuần vừa qua chứng kiến sự lên xuống phong độ của các thành viên đội tuyển Việt Nam.

Cáp treo 3 dây hiện đại tại Hải Phòng đã sẵn sàng "bung lụa"

Dù chưa chính thức vận hành, nhưng những hình ảnh và thông tin về tuyến cáp treo ba dây hiện đại tới Cát Bà đã khiến du khách không khỏi phấn khích..

Liệu có diễn ra trận so găng lịch sử giữa Mike Tyson với Yi Long?

Sau loạt dậy sóng btreen mạng xã hội, cộng đồng mạng đã mỉa mai hành động này của Yi Long và cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi...

Ngỡ ngàng giữa nắng hè Hà Nội lại có những nơi bung nở "hoa tuyết"

Ở Hà Nội, số lượng bông gòn mai một theo thời gian, hiện chỉ còn vài cây và đang vào mùa trổ bông trắng trông khá lạ mắt.

Xem thêm