Nhiều sai phạm tại Bộ LĐTB&XH trong việc xuất khẩu lao động

0
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra Cục Quản lý Lao động ngoài nước không quản lý, kiểm soát được doanh nghiệp trong việc thu phí thị trường Nhật Bản, dẫn đến trong thời gian dài người lao động (NLĐ) phải chi trả mức phí quá cao từ 7.000 - 8.000USD/1 tháng.

Ngày 3/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo số: 351/TB-TTCP. Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, ngày 2/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 2112/QĐ-TTCP về thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) và Uỷ ban nhân dân 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua thanh tra tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được.

Theo Kết luận thanh tra thì Bộ LĐTB&XH đã từng bước triển khai các hiệp định thoả thuận về hợp tác lao động mới với một số nước tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc; thoả thuận hợp tác với nhật Bản về thực tập sinh kỹ năng, tạo cơ hội việc làm cho người lao động và doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong giai đoạn năm 2013 - 2018, ngoài những mặt đạt được nêu trên, công tác Quản lý nhà nước (QLNN) về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn nhiều tồn tại, hạn chế và vi phạm.

12

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Bộ LĐTB&XH

Cụ thể như sau: Bộ LĐTB&XH không báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi không xây dựng được chiến lược, kế hoạch về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chậm kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ban hành một số văn bản hành chính, thủ tục hành chính không đúng quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ LĐTB&XH chưa thực sự quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không có biện pháp giải quyết triệt để, không báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp đàm phán với nước ngoài để giảm chi phí cho người lao động.

Thanh tra Chính phủ cho rằng: Trong thời gian dài Bộ LĐTB&XH không quản lý, kiểm soát được mức thu phí, tiền môi giới của doanh nghiệp. Dẫn đến, người lao động (thực chất là lao động nghèo khó) còn phải chi trả số tiền lớn mà chính sách của của nước tiếp nhận là không phải chỉ trả (Đài Loan, Nhật Bản). Quy định mức phí, phí đào tạo thị trường Nhật Bản chưa phù hợp với chính sách và Thỏa thuận đã ký của Nhật Bản và không đúng với tình hình thực tế, gây ảnh hưởng đến người lao động, là nguyên nhân cơ bản khiến lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bộ LĐTB&XH vẫn chưa ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Bộ trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra. Chưa chấn chỉnh công tác điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; trong thời gian dài không kiện toàn bộ máy quản lý Quỹ; chậm kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ.

Ngoài Bộ LĐTB&XH thì Thanh tra Bộ LĐTB&XH cũng đã mắc phải vi phạm đó là không xử phạt hết hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ ra sai phạm của Cục quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) không quản lý, kiểm soát được doanh nghiệp trong việc thu phí thị trường Nhật Bản, dẫn đến, trong thời gian dài người lao động phải chi trả mức phí quá cao (7.000-8.000USD/01 lao động). Tham mưu ban hành Văn bản quy định mức thu phí và phí đào tạo thị trường Nhật Bản không đúng với thỏa thuận đã ký và chính sách của Nhật bản. Trong thời gian dài không có biện pháp tham mưu Bộ LĐTB&XH giải quyết vấn đề tiền môi giới Đài Loan và Nhật Bản.

Cục QLLĐNN không tổ chức thực hiện việc quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số; không tham mưu Bộ LĐTB&XH báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng kết hàng năm về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra Cục QLLĐNN thiếu kiểm tra, giám sát; để nhiều doanh nghiệp sau khi được cấp phép, hoạt động không hiệu quả, không đưa được lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức bộ máy, nhân sự không đáp ứng yêu cầu; chưa có quy trình thẩm định hồ sơ, cơ chế giám sát thủ tục cấp Giấy phép; thời gian cấp phép kéo dài ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Cục QLLĐNN giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp chưa thường xuyên; chưa có cơ chế pháp lý để xác minh tính chính xác các khoản phí mà doanh nghiệp khai báo. Việc đăng ký hợp đồng trực tuyến chưa thuận lợi cho doanh nghiệp; phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động thị trường Đài Loan không đầy đủ nội dung.

Đặc biệt nghiêm trọng khi Thanh tra Chính phủ cho rằng Cục QLLĐNN phát hiện nhiều doanh nghiệp không làm thủ tục cấp đổi Giấy phép nhưng buông lỏng, không có phương án xử lý; không ban hành 22 Kết luận thanh tra năm 2015. Tham mưu và ban hành văn bản đồng ý cho 13 doanh nghiệp được thí điểm triển khai đưa thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khi chưa ký Bản ghi nhớ hợp tác để triển khai chương trình; ký văn bản đồng ý khi chưa ban hành tiêu chí, điều kiện cụ thể để lựa chọn doanh nghiệp; trong đó, có doanh nghiệp yếu, thiếu kinh nghiệm, có doanh nghiệp thuộc diện phải thu hồi Giấy phép, gây bất bình trong hệ thống các doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ LĐTB&XH.

Một số doanh nghiệp được Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép nhưng việc bố trí cán bộ chuyên trách thị trường không đúng chuyên môn, chưa đáp ứng đầy đủ về trình độ theo yêu cầu; bộ máy đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động không được đầy đủ; việc thu tiền môi giới không đúng theo quy định…

14

Ảnh minh hoạ. (Báo nhân dân)

Xử lý nghiêm trách nhiệm Cục trưởng Cục QLLĐNN giai đoạn 2012 - 2016

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐTB&XH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Sửa đổi, bổ sung các bất cập đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, kiểm tra cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề tiền môi giới thị trường Đài Loan và Nhật Bản. Rà soát, điều chỉnh mức thu phí và đào tạo thị trường Nhật Bản đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Bộ LĐTB&XH với trách nhiệm chung trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở  nước ngoài theo hợp đồng và chịu trách nhiệm trước những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua thanh tra.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước giai đoạn 2012 - 2016 trong việc tham mưu ban hành các văn bản không đúng quy định của pháp luật.

Bộ LĐTB&XH xử lý đối với các doanh nghiệp hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Thu hồi giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực Quốc tế Bắc Việt; Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long (nay là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam), công bố việc nộp lại giấy phép của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF theo quy định.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH thanh tra toàn diện hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đối với Công ty Cổ phần Nguồn nhân lực quốc tế Thuận An KYOTO.

Kiểm tra, thu hồi giấy phép đối với 6 doanh nghiệp được cấp phép trong năm 2015, 2016, nếu không thực hiện phương án tổ chức bộ máy đề nghị thu hồi giấy phép theo quy định.

Kiểm tra, rà soát đối với 19 doanh nghiệp được cấp phép trong năm 2017 nhưng đến tháng 6/2018 chưa đưa được lao động đi làm việc ở nước ngoài, nếu đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra không đưa được lao động đi, đề nghị thu hồi giấy phép theo quy định....

Bộ LĐTB&XH có biện pháp xử lý số tiền do không xử phạt hết lỗi vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ theo quy định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thanh Bình

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Hoa hậu H'Hen Niê làm Đại sứ chương trình “Điều ước cho em”

Với vai trò là Đại sứ chương trình “Điều ước cho em”, Hoa hậu H'Hen Niê cho rằng, sẽ đồng hành với chương trình, lan tỏa những điều tốt đẹp.

Hà Nội mùa lá sấu rụng - cảnh đẹp nên thơ

Tháng giao mùa ở Hà Nội có một thứ đặc sản tuy lạ nhưng đã thành thân quen đối với người dân nơi đây. Đó chính là mùa cây sấu thay lá.

Đến với Ba Vì bạn sẽ được trải nghiệm du lịch sinh thái, mang lại cảm giác mới lạ

Vào ngày 18/4 tới đây, UBND huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương lễ hội du lịch năm 2021 “Ba Vì - Khám phá và trải nghiệm mới”.

Hơn 360 vận động viên tranh tài tại TRI-Factor 2021

Hơn 300 vận động viên trong và ngoài nước đã tham gia tranh tài giải thể thao 3 môn phối hợp TRI-Factor Vietnam - lần thứ II năm 2021.

Xem thêm