Người vào Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

0
Bắt đầu từ 0h00’ ngày 13/10/2021, người vào TP Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào Hải Phòng.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào Hải Phòng.

Ngày 13/10/2021, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 7748/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bắt đầu từ 0h00’ ngày 13/10/2021, người vào TP Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hải Phòng cũng điều chỉnh cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác về. Đối với người ở các tỉnh, TP, khu vực có nguy cơ rất cao, người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về TP phải áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Ngoài ra, người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) phải thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7, tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày phải hực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

Đối với những người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ cao, người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về TP phải áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

 Đối với những người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ, người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về TP phải áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi về địa phương.

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày: Thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10.

Đối với người nhập cảnh, nếu cách ly tại Hải Phòng thì người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày) thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7; tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14; kết thúc thời gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly

Đối với những người đã cách ly tại các địa phương khác thì khi về Hải Phòng phải thực hiện cách ly 07 ngày tại nơi lưu trú (theo danh sách khách sạn được TP Hải Phòng phê duyệt) và phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.

Hải Phòng cũng cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ: Game, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử. Các dịch vụ ăn uống trên các hè phố được mở bán hàng tại chỗ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như game, internet được phép hoạt động trở lại.

Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như game, internet được phép hoạt động trở lại.

Đối với hoạt động của các xe Container, xe vận tải hàng hóa, lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19. Lái xe và phụ xe thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch: Đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Nếu người điều khiển phương tiện đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi và khi quay về. Hải Phòng yêu cầu chủ doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV 2 cho lái xe và phụ xe bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR định kỳ 1 lần/tuần.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn định kỳ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 hàng tuần cho 30% công nhân, người lao động. Các doanh nghiệp xây dựng phương án hoạt động của đơn vị theo từng cấp độ dịch được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại huyện An Dương, Hải Phòng.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại huyện An Dương, Hải Phòng.

Để triển khai có hiệu quả những quy định mới, Hải Phòng giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở ngành, địa phương liên quan, xây dựng “Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Sở Y tế hướng dẫn các chốt, các địa phương áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và từ các địa phương khác, chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng theo quy định. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Sở Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực đáp ứng với thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đồng thời triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả, xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng tiếp tục chỉ đạo việc xét nghiệm, tầm soát tại các khu vực có nguy cơ cao để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Công an TP Hải Phòng tiếp tục duy trì hoạt động các Chốt kiểm soát ra/vào TP; thực hiện kiểm soát người và phương tiện theo hướng dẫn.

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng và Sở Công Thương phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc các khu, cụm công nghiệp trong quản lý công nhân, người lao động.

Phương Thanh

Bình luận

Cú chuyển mình ấn tượng của đảo Ngọc

Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh...

Khám phá vẻ đẹp tinh khôi mùa hoa Mộc Châu

Nếu ai đã từng đến Mộc Châu chắc hẳn không quên được những vẻ đẹp tuyệt sắc mùa hoa xứ lạnh.

Ralf Rangnick là ai?

Đối với người hâm mộ của giải Ngoại Hạng Anh, có lẽ ở thời điểm hiện nay câu hỏi “hot” nhất là: Huấn luyện viên mới thay thế cho Solskjaer là ai?

Castle Neuschwanstein: Lâu đài thực trong truyện cổ tích

Neuschwanstein là nguyên mẫu của tòa lâu đài trong logo bất hủ của hãng Walt Disney

Xem thêm

Quốc tế