Tính đến ngày 14/5/2021, số lượng cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thống kê là 2.285.351 người.Sáng 18/5, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và các đồng chí lãnh đạo Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh...

Theo thống kê, Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. 

Trong đó có 159 đơn vị bầu cử, 207 khu vực bầu cử của 4 huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày (ngày 21/5/2021) so với ngày bầu cử đã được ấn định là 23/5/2021. 

b

Các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức đúng quy định

Số đại biểu được bầu tại Nghệ An là 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

Đến ngày 14/5/2021, số lượng cử tri trên địa bàn tỉnh được thống kê là 2.285.351 người. Ủy ban bầu cử cấp xã đang chỉ đạo rà soát danh sách cử tri đã niêm yết để chủ động cập nhật kịp thời biến động, đảm bảo việc lập và niêm yết danh sách cử tri đúng quy định pháp luật. 

bcc1

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Đến ngày 17/5/2021, Nghệ An đã tổ chức 24/24 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 54/54 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 312/392 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện; 2.874/3.264 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận