207 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương sẽ tổ chức vào ngày 21/5/2021.Ngày 20/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản phúc đáp và đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương.

Việc tổ chức các điểm bầu cử sớm ở các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới; địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện nên việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn, từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ từ 1-2 ngày.

bcc1-2058

Công tác chuẩn bị được Nghệ An chuẩn bị chu đáo, đảm bảo

Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Theo đó, tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh là 3.416 điểm, trong đó có 207 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021 (trước 2 ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định), chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận