Pháp Luật Plus - “Lộ” hàng loạt sai phạm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

“Lộ” hàng loạt sai phạm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

0
Sau khi thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đề nghị kiểm điểm hàng loạt các tổ chức, cá nhân.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (Nguồn: Dân Trí).
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (Nguồn: Dân Trí).

Mới đây, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành văn bản số 09/KL-TT Kết luận thanh tra Việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Kê khai tài sản chưa đúng

Bên cạnh những ưu điểm thì trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau còn một số nội dung chưa đúng quy định, bất hợp lý.

Cụ thể, việc công khai, mình bạch tài chính, ngân sách còn một số nội dung chưa đúng quy định như: không có tự kiểm tra nội bộ theo Quyết định 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, ban hành quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong việc thực hiện các quy định minh bạch tài sản, thu nhập, còn nhiều cá nhân kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, một số bản kê khai chưa phù hợp, bất hợp lý.

Về xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, một số đơn vị trực thuộc xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ chưa thực hiện theo Mẫu số 01, Hướng dẫn nội dung xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, thiếu sự phối hợp hoặc ý kiến trao đổi hiệp thương với Công đoàn cơ quan, một số định mức chi chưa phù hợp hoặc chi vượt định mức cho phép; việc thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc chưa chặt chẽ, nên một số đơn vị có một số nội dung sai quy định, chưa chấn chỉnh kịp thời, cụ thể như:

Đoàn Cải lương Hương Tràm: khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác còn chung chung.

Thư viện tỉnh: Quyết định ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Thư viện tỉnh Cà Mau, số 08/QÐ-TV ngày 13/3/2017 còn thiếu cơ sở pháp lý, xây dựng định mức chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

Ban Quản lý di tích tỉnh: Đơn vị xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ (năm 2017) chưa thực hiện theo Mẫu số 01, chưa có ý kiến tham gia của Công đoàn cơ sở cơ quan là chưa thực hiện đúng theo tiết b Khoản 9 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

Bảo tàng tỉnh: Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2017 xây dựng chưa thực hiện theo Mẫu số 01.

Đoàn Nghệ thuật Khmer: Quy chế chỉ tiêu nội bộ xây dựng chưa thực hiện theo Mẫu số 01. Xây dựng định mức chi tiền điện thoại di động Trưởng Đoàn 300.000đ/tháng là chi vượt mức cho phép là 100.000 đồng/tháng.

Thông tư số 08/2013/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ, nhiều bản kê ghi còn thiếu thông tin theo quy định về nhà ở, đất ở; giá trị tài sản ghi chưa đúng; thông tin về giấy sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyên sử dụng đất ghi còn thiếu, có nhiều trường hợp không ghi tiền, kim loại quý, vốn góp vào kinh doanh..., tổng thu nhập trong năm ghi chưa rõ ràng, cụ thể và chỉ tiết từng khoản thu nhập; không giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc giải trình nhưng chưa đúng quy định...; nhiều người kê khai không ký tên lên từng trang của bản kê khai; người nhận bản kê khai không ghi ngày, tháng, năm, không ký tên lên từng trang và không ghi rõ chức vụ, chức danh khi nhận bản kê khai.

Đối với Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu chỉ đạo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành liên quan đến các hạn chế, thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra. Chỉ đạo xử lý 02 trường hợp bổ nhiệm mới 02 cán bộ chưa đúng theo quy định.

Kiểm điểm nhiều cán bộ

Đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị chỉ đạo khắc phục các nội dung còn hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra. Tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân sau:

Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Pháp chế và người phụ trách trực tiếp về việc quản lý, hướng dẫn việc kê khai, minh bạch tải sản, thu nhập (từ năm 2015 - 2017), do chưa rà soát kịp thời, hướng dẫn cụ thể, kiểm tra kỷ từng bản kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, dẫn đến nhiều người kê khai còn sai sót, ghi ngày tháng kê khai và ngày tháng nhận bản kê khai chưa phù hợp hoặc kê khai chưa đúng hướng dẫn và chưa tham mưu cho lãnh đạo ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính và người trực tiếp phụ trách, thẩm định nội dung quy chế chỉ tiêu nội bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, do chưa kịp thời thẩm định, kiểm tra để một số đơn vị xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ chưa đúng hướng dẫn, thiếu căn cứ pháp lý, thiếu ý kiến hiệp thương của Công đoàn cơ quan và một số nội dung khác. Ngoài ra, còn 02 đơn vị xây dựng quy chế quy định mức chỉ chưa phù hợp, chi vượt mức cho phép.

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý di tích tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn Cải lương Hương Tràm, do xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng Mẫu hướng dẫn, chưa có ý kiến tham gia hiệp thương của Công đoàn cơ quan và còn một số định mức chi còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

02 trường hợp (Lê Hồng Lĩnh và Phạm Hồng Nhiên), do có những sai sót, chưa quan tâm đến việc giao nhận bản kê khai, nên khi nhận bản kê khai, do đó dẫn đến ghi ngày nhận trước, ngày nộp sau, thời gian coi như đảo ngược, bất hợp lý.

02 trường hợp (Danh Văn Nhỏ, Nguyễn Tiến Dương), kê khai tài sản, thu nhập, chưa giải trình nguồn gốc biến động tải sản tăng.

Lãnh đạo 02 đơn vị (gồm Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh), do lãnh đạo thiếu trách nhiệm, chưa kiểm tra kịp thời, để cấp dưới tham mưu xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ còn sai sót nhiều, quy định về định mức chi có điểm chưa phù hợp hoặc chi vượt định mức cho phép.

Tú Anh

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Mỹ áp đặt trừng phạt lãnh tụ Iran

Mỹ áp đặt trừng phạt lãnh tụ Iran

0
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã ký sắc lệnh điều hành, theo đó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Iran.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết Copa America 2019

Vòng bảng Copa America 2019 đã khép lại và đã xác định được 8 đội tuyển mạnh nhất giành quyền vào vòng tứ kết Copa America 2019.

Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó Chủ tịch VFF

Sau 6 tháng đương nhiệm, ông Cấn Văn Nghĩa đã đệ đơn xin từ chức Phó Chủ tịch VFF.

Khám phá "Ký ức Hội An" - show diễn thực cảnh được Reuters ca ngợi "đẹp nhất thế giới"

Ký ức Hội An là chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn với gần 500 diễn viên, sân khấu ngoài trời có sức chứa 3.300 khán giả.

Ecuador 1-1 Nhật Bản: Hai đội cùng nhau dừng bước tại Copa America 2019

Sau trận hòa 1-1 ở lượt trận cuối bảng C diễn ra sáng 25/6 Ecuador và Nhật Bản đều phải dừng bước tại Copa America 2019.

Quốc tế