Lãnh đạo TP Đà Lạt cần rút kinh nghiệm sau kết luận thanh tra

0
Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng tại 5 công trình trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Tin nên đọc

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản về việc xử lý kết luận thanh tra với nội dung, thống nhất kết luận của thanh tra tỉnh ban hành ngày 21/2/2020.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND, cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm và xử lý theo quy định; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua thanh tra, không để xảy ra các sai phạm tương tự trong thời gian tới.

Được biết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt là ông Tôn Thiện San; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt gồm: Bà Trần Thị Vũ Loan; ông Nguyễn Văn Sơn; ông Võ Ngọc Trình.

Ảnh Anh Võ (Wiki Travel)

Ảnh Anh Võ (Wiki Travel)

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch thành phố Đà Lạt

Trước đó, ngày 21/02/2020, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 04 phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại 05 công trình, dự án.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện, về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập: Chủ tịch UBND thành phố không ban hành quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

Cơ quan chức năng cũng nêu rõ, công tác quản lý đầu tư dự án còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lập thiết kế, dự toán để xác định giá mời thầu tại 03/05 công trình còn một số hạng mục thi công không đúng mã định mức, trùng khối lượng xây lắp tương ứng giá trị dự toán giảm qua thanh tra 1.817,19 triệu đồng dẫn đến kết quả đấu thầu không phản ánh đúng thực tế tỷ lệ giảm thầu theo quy định. 

Mặt khác công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán còn hạn chế, tính sai khối lượng, sai định mức - đơn giá; việc tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán chưa chặt chẽ dẫn đến nghiệm thu, thanh toán không đúng giá trị thực tế tại 05 công trình, dự án với số tiền 581,18 triệu đồng, là chưa thực hiện đúng Điều 132 Luật Xây dựng; Điều 17 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015; Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

UBND thành phố chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình và khai thác, sử dụng công trình sau khi hoàn thành dẫn đến 03 công trình xây dựng không đúng diện tích, kết cấu công trình và 10 công trình hoàn thành thi công sử dụng sai mục đích theo văn bản cho phép của UBND thành phố.

1

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ảnh Báo CA TP HCM

Nguyễn nhân để xảy ra tình trạng này là do, UBND thành phố chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng đối với các phòng chuyên môn, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các phòng chuyên môn, UBND các phường chưa thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Các chủ đầu tư, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc còn hạn chế trong việc cập nhật, áp dụng các chế độ, định mức về quản lý đầu tư; công tác giám sát thi công dẫn đến các tồn tại, sai phạm trong công tác lập, thẩm định và nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình được thanh tra.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND thành phố đối với các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; công tác quản lý, sử dụng đất; công tác quản lý đầu tư XDCB theo kết luận thanh tra. Các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về các tồn tại, sai phạm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trưởng các Phòng: Kinh tế, Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các phường 5, 7, 8, 10; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật và Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về những tồn tại, hạn chế qua thanh tra.

Các nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, giám sát và các đơn vị thi công chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư đối với các sai phạm qua thanh tra các công trình.

37 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Qua thanh tra, cơ quan Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND phường 7, 8, 10 tổ chức kiểm tra, rà soát, phân loại đối với 37 trường hợp xây dựng công trình trên đất quy hoạch đất nông nghiệp; xác định thời điểm xây dựng công trình trái phép và tham mưu UBND thành phố xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định; đồng thời công khai kết quả xử lý nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch trong thời gian tới.

Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thực hiện nghiêm công tác thẩm định nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra; đồng thời tham mưu UBND thành phố Đà Lạt xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế - dự toán, do tính sai khối lượng, sai định mức - đơn giá dẫn đến tăng giá trị mời thầu, ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu.

Chỉ đạo các Chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị có liên quan thi công bổ sung, khắc phục, sửa chữa một số hạng mục thi công tại công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư khu vực đường Huỳnh Tấn Phát - Gói thầu số 05 tương ứng số tiền 144,80 triệu đồng.

Cùng với đó, phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với: tập thể, cá nhân Phòng Kinh tế liên quan đến việc tham mưu UBND thành phố cho phép xây dựng các công trình không đúng quy hoạch sử dụng đất và công tác quản lý, khai thác các công trình không đúng mục đích theo quy định của UBND thành phố.

Tập thể, cá nhân Phòng TN&MT, UBND phường 7, 8, 10 liên quan đến 37 trường hợp xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp.

Tập thể, cá nhân Phòng Quản lý đô thị liên quan đến việc thẩm định thiết kế, dự toán 03 công trình không đúng mã định mức, đơn giá dự toán công trình theo quy định.

Chỉ đạo Thanh tra thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng TN&MT, các chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Vũ

Loading...

Bình luận

Xứ sở diệu kỳ của nước

Xứ sở diệu kỳ của nước

0
Từ Đắk Lắk tiếng M'nông nghĩa là nước, là hồ nước; có lẽ tên của tỉnh, nhiều địa danh trong tỉnh cũng xuất phát từ đặc điểm tự nhiên nơi này.

Mao Hiểu Đồng - Hiểu Cần trong trẻo, ngây thơ của “30 chưa phải là hết”

It đất diễn hơn nhưng lại là nhân vật “thật” nhất trong phim, góp phần làm nên thành công cho “30 chưa phải là hết”.

Vì sao Tần Thủy Hoàng cả đời không lập hậu?

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, các bậc đế vương sau khi lên ngôi thường rất coi trọng hai việc. Đó là chọn người kế thừa và lập hoàng hậu.

Huỳnh Anh tập luyện thể lực cùng Quang Hải

Huỳnh Anh đã tới sân tập hỗ trợ Quảng Hải tập thể lực gây nên sự tò mò, thú vị cho công chúng...

Áp lực kỳ thi tốt nghiệp THPT, “sao” Việt gầy sọp, mất ngủ, không dám yêu

Á hậu Thụy Vân nói trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô gầy sọp vì lo học, từ chối không ít sự theo đuổi.

Xem thêm