Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến diễn ra từ 9 đến 11/12

0
Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 09 đến 11/12/2020.

Theo Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 09/12 đến 11/12/2020.

Theo chương trình, tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và nhiệm vụ 5 năm 2021 – 2025; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2021; tình hình nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách tỉnh đến ngày 31/12/2020.

6133

Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ diễn ra từ 9 đến 11/12. (Ảnh: dbnd.quangngai.gov.vn).

Tại kỳ họp cuối năm này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm 02 nghị quyết: Về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới); giao dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; về số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2021; bổ sung biên chế công chức cho Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn năm 2020.

Đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Đề án quy định tổ chức lực lượng dân quân trực (12/24)  thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai, đoạn 2021-2025; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2025;

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025; Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quy..ền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Ngãi quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân...

Nguyễn Tuấn

Bình luận

“Đối thủ tưới nước để phá hỏng chiến thuật của chúng tôi“

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng phía CLB Nam Định đã tưới nước trước trận đấu dẫn đến lối chơi của CLB Hà Nội phá sản.

V-League 2021 mở màn ấn tượng: Hứng khởi và hy vọng

Trận Nam Định- Hà Nội FC mở màn cho mùa giải mới không thể hoàn hảo hơn để tất cả hy vọng V-League 2021 đầu xuôi, đuôi lọt...

Trung Quốc xin đăng cai vòng loại World Cup 2022

Trường hợp vòng loại World Cup khu vực châu Á, không thể diễn ra trong tháng 3/2021, do ảnh hưởng của Covid-19, Trung Quốc sẵn sàng đứng ra đăng cai vòng loại.

Những điểm hấp dẫn tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 vừa công bố phối cảnh của đường hoa năm nay.

Xem thêm