Pháp Luật Plus - Kỳ 5 – Công ty Thái Sơn giả mạo hồ sơ, liên danh với Cienco1 qua mặt Bộ Giao thông

Kỳ 5 – Công ty Thái Sơn giả mạo hồ sơ, liên danh với Cienco1 qua mặt Bộ Giao thông

0
Về năng lực, hồ sơ của Công ty Thái Sơn và các thành viên trong liên danh chưa đáp ứng yêu cầu mời thầu theo quy định.
Tin nên đọc

Thông báo số 531/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với một số dự án đầu tư, xây dựng có liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (Công ty Thái Sơn) tiếp tục chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án xây dựng mới cầu Việt Trì (Phú Thọ). 

Dự án xây dựng mới cầu Việt Trì theo hình thức hợp đồng BOT.
Dự án xây dựng mới cầu Việt Trì theo hình thức hợp đồng BOT.

"Qua mặt" Bộ GTVT

Được biết dự án xây dựng cầu Việt Trì theo hình thức Hợp đồng BOT. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải với tổng mức đầu tư là 1.900.548 triệu đồng bằng nguồn vốn do nhà đầu tư tự huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay; dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2013 đến năm 2015; thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 20 năm 8 tháng.

Bộ Giao thông vận tải đã quyết định lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Cienco 1 – Thái Sơn – Yên Khánh tại Quyết định số 3567/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2013. Hợp đồng BOT số 45/BOT-BGTVT được ký chính thức ngày 29/8/2014 giữa Bộ Giao thông vận tải, Liên danh và Doanh nghiệp dự án với Tổng vốn đầu tư là 1.745.111 triệu đồng.

Dự án được khởi công ngày 30/11/2013, hoàn thành thông xe kỹ thuật ngày 19/5/2015, Chủ đầu tư đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho thu phí từ 0h ngày 7/12/2015 tại Quyết định số 4245/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015.

Qua kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước và kết quả thanh tra một số nội dung liên quan đến Công ty Thái Sơn cho thấy:

Hồ sơ yêu cầu mời thầu do Ban Quản lý dự án Thăng Long lập, Bộ Giao thông vận tải thẩm định và phê duyệt lại chỉ yêu cầu “có Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất được kiểm toán” là không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 166/2011/TT-BTC quy định các nhà đầu tư klhi tham gia dự thầu phải có hồ sơ chứng minh về năng lực tài chính, trong đó, “vốn chủ sở hữu (CSH) được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán độc lập kiểm toán”.

Dẫn đến, việc đánh giá tiêu chí về Vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính của Liên danh tham gia dự thầu thiếu chính xác, cụ thể như: Tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia dự thầu, Cienco 1 là Doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước chưa được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho phép tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ; nguồn vốn chủ sở hữu của Cienco 1 không đạt yêu cầu phải lớn hơn 20% vốn điều lệ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ; Công ty Thái Sơn Bộ Q.P là thành viên Liên danh cũng không đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm,.. như đã nêu trên.

Nhà đầu tư đã đề xuất và được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận “Mức thu phí từ năm 2016 bằng 3,5 lần mức thu phí đường bộ được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước “nhưng vẫn được đánh giá “Đạt”, vi phạm quy định tại Khoản 1, Mục IV, phần 2 Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính.

Như vậy, mặc dù các điều kiện về năng lực, hồ sơ của Công ty Thái Sơn và các thành viên trong liên danh chưa đáp ứng yêu cầu mời thầu theo quy định nhưng vẫn được Ban Quản lý dự án Thăng Long chấp thuận và trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt chỉ định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Việt Trì theo hình thức BOT tại Quyết định 3567/ QĐ-BGTVT ngày 7/12/2013.

Theo Biên bản đàm phán hợp đồng ngày 22/11/2013 đã được Bộ Giao thông vận tải ký kết với Nhà đầu tư quy định về tiến độ góp vốn: “Nhà đầu tư góp 20% giá trị vốn chủ sở hữu trong 2 tháng đầu tiên; 40% giá trị vốn chủ sở hữu trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký tắt Hợp đồng, đồng thời đáp ứng chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trong trường hợp chưa ký được hợp đồng tín dụng”.

Tuy nhiên, sau 90 ngày kể từ khi thành lập (ngày 22/11/2013 - ngày 20/2/2014) Nhà đầu tư mới chỉ góp được tổng số 39.900 triệu đồng đạt 15,06%; đến ngày 21/7/2016 tổng vốn góp được 212.737,40 triệu đồng, đạt 80,28%; kể từ đó các nhà đầu tư không thực hiện góp vốn như đã đăng ký tại Phụ lục 2, Hợp đồng BOT ký tắt số 12799/ĐC.BOT-BGTVT ngày 27/11/2013 và Hợp đồng BOT số 45/BOT-BGTVT ngày 29/8/2014.

Các vi phạm trong việc lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công xây lắp đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán, trong đó: không chấp nhận quyết toán tại các gói thầu XL.01-1, XL.01-2, XL.01-3 với tổng số tiền 74/737 triệu đồng.

Công ty Thái Sơn có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, tài liệu như Báo cáo tài chính, xác nhận của đơn vị kiểm toán, năng lực máy móc, thiết bị, thi công, kinh nghiệm…để xin vay vốn ngân hàng tham dự đấu thầu tại các dự án được thanh tra như Cầu Việt Trì mới, Quốc lộ 20… nhưng vẫn được các nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền trình, thẩm định, phê duyệt chỉ định nhà đầu tư, chỉ định thầu, trúng thầu thi công xây lắp nhiều gói thầu, dự án với giá trị lớn. Sau khi được lựa chọn là nhà thầu, Công ty Thái Sơn đã chuyển nhượng thầu trái quy định cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi.

Ngày 19/4 Báo Infornet đã đăng tải thông tin bài viết: "Hình bóng Út 'trọc' ở Cienco1". Một nhóm nhà đầu tư với nhiều cách thức đã thâu tóm thành công 90% cổ phần Cienco1 và biến tổng công ty này trở thành một "mắt xích" trong "hệ sinh thái" các dự án BT, BOT của mình.

Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc Công ty Thái Sơn Bộ Q.P; lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn, các chủ đầu tư dự án và đơn vị cá nhân có liên quan.

Việc thực hiện trách nhiệm Nhà đầu tư tại dự án Cầu Việt trì, Quốc lộ 20.

Các Ban Quản lý dự án phê duyệt yêu cầu hồ sơ mời thầu, Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư không đúng quy định về vốn chủ sở hữu, dẫn đến, đánh giá năng lực tài chính không chính xác nhưng vẫn được Bộ Giao thông vận tải thẩm định, nhận xét đánh giá đạt và quyết định lựa chọn Công ty Thái Sơn là Nhà đầu tư dự án trong liên danh nhưng sau đó Công ty Thái Sơn  lại chuyển nhượng thầu; Nhà đầu tư đề xuất mức thu phí không đúng quy định nhưng vẫn được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận là vi phạm quy định.

Công ty 120 (công ty con của CIenco 1) nợ bảo hiểm xã hội, nợ đối tác. (Ảnh Nhà Đầu tư).
Công ty 120 (công ty con của CIenco 1) nợ bảo hiểm xã hội, nợ đối tác. (Ảnh Nhà Đầu tư).

Công ty Thái Sơn thiếu năng lực cả về tài chính, máy móc, thiết bị, kinh nghiệm nhưng vẫn được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận giao thầu xây lắp Gói thầu số 23 thuộc Dự án Quốc lộ 20. Sau đó công ty đã chuyển nhượng toàn bộ khối lượng công việc cho các doanh nghiệp khác, vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong đầu thầu; tính giá trị quyền thu phí Trạm Bảo Lộc đưa vào Tổng vốn đầu tư không đúng giá trị 284.705,3 triệu đồng; lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu thanh toán các gói thầu còn nhiều sai sót, vi phạm nhưng chưa được phát hiện xử lý kịp thời. Chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm vi phạm nêu trên thuộc Lãnh đạo Bộp Giao thông vận tải, các Ban Quản lý dự án, Công ty Thái Sơn.

Việc thực hiện trách nhiệm là nhà thầu xây lắp: Công ty Thái Sơn không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia dự thầu các gói thầu xây lắp tại các dự án và được lựa chọn bằng hình thức chỉ định hoặc trúng thầu, sau đó chuyển nhượng thầu không đúng quy định hầu hết khối lượng công việc cho các nhà thầu khác thi công để hưởng lợi; hạch toán thiếu doanh thu 135.059 triệu đồng, có dấu hiệu trốn thuế gây thất thu cho nhân sách nhà nước tạm tính là 31.000 triệu đồng.

Những việc làm trên là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, thuế và quản lý đầu tư xây dựng. Trách nhiệm này thuộc Công ty Thái Sơn Bộ Q.P chủ đầu tư các dự án và các đơn vị cá nhân liên quan.

 Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 6/7/2017, Báo Đấu thầu đăng tải thông tin bài viết: "CIENCO1 và HBI nói gì về vụ kiện đòi nợ?" Như Báo Đấu thầu đã đưa tin trên số báo 123, phát hành ngày 5/7/2017, Công ty TNHH Hall Brothers International HBI (HBI) đã kiện Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP (CIENCO1) ra tòa vì doanh nghiệp này không thanh toán các khoản nợ và lãi phát sinh do chậm thanh toán với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng.

Ngày 5/7/2017, báo Đấu thầu thông tin: "Cienco 1 bị kiện đòi nợ gần 20 tỷ đồng". Tòa án nhân dân quận Ba Đình, TP Hà Nội đang thụ lý vụ kiện giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Hall Brothers International (HBI) và bị đơn là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP (CIENCO1). Theo nguyên đơn, trong các lần làm thầu phụ cho CIENCO1, HBI đã nhiều lần yêu cầu CIENCO1 thanh toán các khoản nợ và lãi phát sinh do chậm thanh toán nhưng phía CIENCO1 đã không thanh toán...

Hải Đăng

Loading...

Bình luận

Loading...

Sinh tử tập 14: Bị Vũ dồn vào thế chân tường Hoàng "mỏ" bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã

Sau tập 13, Hoàng “mỏ” bị Mai Hồng Vũ ép đến cùng nên đã bỏ trốn, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, vụ án đang được đẩy lên cao trào.

Hùng Dũng và Trọng Hoàng có vai trò như thế nào ở U22 Việt Nam?

HLV Park Hang Seo lý giải nguyên nhân chọn Hùng Dũng, Trọng Hoàng đá SEA Games 30 và chỉ ra vai trò quan trọng của 2 cầu thủ này.

Nên ăn Tết bên nội hay bên ngoại?

Cứ mỗi dịp chuẩn bị tới tết đến xuân về, những cô gái lấy chồng xa thường tranh luận với nhau về việc về ăn tết ở nhà nội hay nhà ngoại...

Manila ‘đứng hình’ trước SEA Games 30

Ngày 21-11, nhóm PV đã có mặt tại Manila, nơi diễn ra rất nhiều môn thi đấu SEA Games 30, trong đó bóng đá nam bắt đầu cho chiến dịch “săn vàng”.