Sáng 19/7, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND và báo cáo hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Đồng thời, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 24 nghị quyết về: Cơ chế chính sách; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án; kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn; các nội dung quan trọng khác và  Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022…

20210719091747.123

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: quangngai.gov.vn).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của toàn cầu và của Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi. Sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội, nhất là y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa - thể dục, thể thao,… và đời sống mọi mặt của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế tỉnh ta duy trì sự phát triển; đồng thời, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận