Pháp Luật Plus - Hàng loạt sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hàng loạt sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0
Sau khi tiến hành kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội đã chỉ rõ 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định.
1 (5)

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc bổ nhiệm công chức, lãnh đạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .

Vừa qua Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế tuyển dụng công chức cán bộ lãnh đạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó Thanh tra  Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 499/TB-TTBNV ngày 7/10/2019 (TBKLTT) chỉ rõ nhiều sai phạm, tồn tại trong quá trình thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh này trong giạ đoạn từ tháng 1/2017 - 4/2019.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện có 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Trong đó, có 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước, 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học). Có 9 trường hợp được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ.

Tại thời điểm thanh tra, còn 3 trường hợp bổ nhiệm lại chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và được bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, có 6 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 33 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng 10 cơ quan, tổ chức, thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2019, Thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác bổ nhiệm cán bộ của tỉnh này.

Cụ thể, trong công tác thi tuyển công chức, giai đoạn thanh tra từ năm 2017 - 2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018 để tuyển dụng 119 chỉ tiêu công chức loại C và 5 chỉ tiêu công chức loại D. Tại thời điểm thanh tra, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2018 chưa tổ chức chấm thi. Qua kiểm tra trình tự, thủ tục tổ chức thi được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định.

Việc tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng có 4 trường hợp trước khi xét chuyển là viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức biệt phái, trưng tập đến nhận công tác tại cơ quan, tổ chức hành chính tiếp nhận công chức.

Quá trình kiểm tra cũng phát hiện, việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên có 3 trường hợp tại thời điểm được xét chuyển và tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đối với trình tự và thẩm quyền xét chuyển.

2 (5)

TBKLTT số 499 chỉ ra nhiều sai sót hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo TBKLTT số 499, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay. Chỉ đạo rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước và sau ngày 28/12/2017.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc ký hợp đồng lao động đối với 7 trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trao đổi với phóng viên về việc thực hiện TBKLTT số 499 của Thanh tra Bộ Nội vụ, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tại thời điểm thanh tra, các trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện đã được cử đi học nghiệp vụ theo đúng quy định. Đã chấm dứt 7 trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Bảo Hà - Ngọc Hiếu

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Cách ly để gắn kết

Cách ly để gắn kết

0
Vào những ngày cách ly xã hội, từ thành thị đến nông thôn chẳng như mọi khi, đường phố vắng lặng như mùng một Tết.
Nỗi nhớ loa kèn

Nỗi nhớ loa kèn

0
Tháng Tư rồi cơ à? Những ngày làm việc tại nhà, hạn chế ra đường, cô dường như không còn nhớ ngày hay tháng gì nữa, hóa ra đã là tháng Tư.

Ý thức cộng đồng thấm đẫm trong tư tưởng của nhà Phật

Phật giáo luôn mang ý thức về cộng đồng với một tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả, hành động vì lợi ích của người khác và lợi ích chung.

Nỗi nhớ loa kèn

Tháng Tư rồi cơ à? Những ngày làm việc tại nhà, hạn chế ra đường, cô dường như không còn nhớ ngày hay tháng gì nữa, hóa ra đã là tháng Tư.

Tối giản lễ cưới, ma chay thời... Covid

Chỉ người thân gia đình truy điệu,…. Chính điều này đã góp phần không nhỏ phòng trừ và đẩy lùi sự lây lan dịch bệnh tới các gia đình và cộng đồng.

Tiếng hát… át Covid

Ca ngợi vẻ đẹp của tình người trong giông bão, tri ân những nỗ lực của Chính phủ, sự hy sinh của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.