Đề nghị giữ các nội dung quy định về tiêu chuẩn ĐBQH như trong luật hiện hành

0
Để bảo đảm tính khả thi của Luật, đề nghị các cấp, các ngành phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Trình bày Báo cáo Nội dung dự kiến tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách và các Đoàn ĐBQH tại phiên họp của UBTV QH cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH chiều 15/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng cho biết, về tiêu chuẩn đối với ĐBQH, qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn ĐBQH.

thuongvuquochoi42

Quang cảnh phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Bên cạnh đó, ĐBQH hoạt động chuyên trách ở trung ương, ở địa phương còn phải có thêm một số tiêu chuẩn riêng để làm cơ sở cho công tác bố trí cán bộ và theo dõi, đánh giá trong quá trình làm nhiệm vụ đại biểu.

Thường trực Ủy ban pháp luật và cơ quan soạn thảo thấy rằng, việc đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với ĐBQH nói chung và ĐBQH hoạt động chuyên trách nói riêng là nhu cầu chính đáng và cần thiết.

Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng trong quá trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH trong từng nhiệm kỳ.

Hiện tại, ngoài tiêu chuẩn chung của ĐBQH đã được Luật Tổ chức Quốc hội quy định, trong các văn bản của Đảng còn đề ra nhiều tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn, giới thiệu, ứng cử ĐBQH và phê chuẩn vào các chức danh ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH (như về bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, lý luận chính trị, kinh nghiệm công tác, uy tín, độ tuổi...). Nếu luật hóa các tiêu chuẩn, điều kiện này để áp dụng chung cho ĐBQH thì không phù hợp.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị UBTV QH cho giữ các nội dung quy định về tiêu chuẩn ĐBQH như trong Luật Tổ chức QH hiện hành; đồng thời giao các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để cụ thể hóa trong Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV cũng như trong các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng (ĐBQH hoạt động chuyên trách, ĐBQH kiêm nhiệm, ĐBQH tái cử...) nhằm tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn, bầu ra được những đại biểu xứng đáng nhất làm người đại diện cho mình tại Quốc hội.

Về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, khoản 2 Điều 23 đã được chỉnh lý theo hướng nâng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số ĐBQH. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, trong những nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ khóa XIV, mặc dù Đảng và Nhà nước đã quan tâm quy hoạch, bố trí, giới thiệu cán bộ ứng cử ĐBQH nhưng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách cũng chỉ mới đạt 34,5% tổng số ĐBQH.

Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi của Luật, đề nghị các cấp, các ngành phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH để hoạt động chuyên trách, bảo đảm chất lượng, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bầu cử. 

Bảo An

Bình luận