Đà Nẵng: Thanh tra toàn diện các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

0
Đà Nẵng thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn và báo cáo Thường trực Thành ủy trong Quý I/2021.

Sau buổi làm việc với Ban cán sự đảng UBND thành phố vào ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lưu ý một số vấn đề sau:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, động lực theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Lựa chọn một số dự án đầu tư mới và công trình đang gặp vướng mắc, khó khăn để làm điển hình, theo đó, nghiên cứu rút ngắn các trình tự, thủ tục liên quan, đảm bảo quy định. Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình chuẩn để áp dụng cho từng nhóm dự án trong quá trình triển khai thời gian đến.

9b46f1a0662f9b71c23e

Đà Nẵng thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn. 

Đánh giá thực chất tình hình và hiệu quả triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ, qua đó, hạn chế tối đa các cuộc họp, hội nghị không cần thiết.

Tập trung triển khai nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, hoàn thành trong 06 tháng đầu năm 2021; giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm. Trong thời gian đến, đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố sớm gửi các kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán trên địa bàn thành phố đến Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền quy định.

Rà soát, đánh giá năng lực hoạt động của các ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố. Trên cơ sở đó, sớm nghiên cứu cơ chế, tiêu chí quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý dự án trong thời gian đến.

Chỉ đạo tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy trong Quý I/2021.

Về phương pháp, lề lối làm việc:  Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó, cần phân định rõ ràng, đảm bảo không lẫn lộn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Ban cán sự đảng UBND thành phố. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND thành phố và Quy chế làm việc của UBND thành phố trong quý I/2021, lưu ý đảm bảo phù hợp với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, khẩn trương thực hiện chủ trương phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở Quy chế làm việc được ban hành, cần bám sát và tuân thủ thực hiện nghiêm túc...

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc ban hành, khai thác, sử dụng, lưu trữ văn bản, tài liệu, nhất là các văn bản, tài liệu mật, thông tin nội bộ...; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định...

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, chấn chỉnh tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên tại các sở, ban, ngành phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, các ban quản lý dự án.

Tiến hành điều động, chuyển đổi vị trí công tác từ cấp Trưởng Phòng đến Phó Giám đốc cấp sở và tương đương tại các cơ quan thuộc UBND thành phố trên cơ sở kết quả rà soát và đánh giá hiệu quả, thái độ làm việc, nhất là các đơn vị phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp...

Về các đề xuất, kiến nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương thành lập 02 Tổ công tác để xử lý các vấn đề phát sinh nhiều bức xúc trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, Tổ trưởng Tổ công tác là lãnh đạo UBND thành phố, thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Về công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình dự án: Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị quản lý, điều hành trong công tác vận động, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khu vực dự án với chính sách đền bù, tái định cư của thành phố.

Thống nhất về mặt chủ trương liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 Đại học Đà Nẵng, (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) như đề nghị của Ban cán sự đảng UBND thành phố tại Công văn số 461-CV/BCSĐ ngày 23/12/2020. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai đảm bảo quy định...

Nguyễn Tuấn

Bình luận

Chùa "trăm gian" nơi có rồng đá thời Trần "độc nhất, vô nhị" ở Hà Nội

Chùa Trăm Gian thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn vào dịp cuối tuần và những ngày đầu xuân mới.

Trộm đột nhập tư gia của ca sỹ Bằng Kiều, "khoắng" đi nhiều cây cảnh siêu đắt đỏ

Mẹ Bằng Kiều đang sống tại Mỹ tiết lộ, có vài thanh niên người Mexico đã đột nhập vào vườn nhà, trộm những chậu bon-sai đắt đỏ...

Hình ảnh khác lạ của 'cô Xuyến' Hoàng Yến hậu ly hôn lần 4

Sau khi chia tay người chồng thứ 4, nữ diễn viên Hoàng Yến đã quyết định đi “trùng tu” nhan sắc...

Những tuổi phạm đại kỵ nên tránh xây nhà năm Tân Sửu 2021

3 đại kỵ là Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai thì không nên xây nhà trong năm nay, hoặc vẫn muốn xây thì nên mượn người tuổi tốt.

Xem thêm