Đà Nẵng phải đi đầu phát triển kinh tế, thành đầu tàu dẫn dắt phát triển vùng

0
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết: "Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương về dự Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025".

Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ đánh giá Đà Nẵng là địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Lịch sử thời cận đại đã chọn đất và người Đà Nẵng là nơi đầu tiên chống lại sự xâm lược của các đội quân viễn chinh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy hy sinh, gian khổ, Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đã đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí quật cường, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, lập nên những chiến công to lớn, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh đồng thuận và trí tuệ tập thể, xây dựng, phát triển thành phố quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

''Tôi vui mừng được biết nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, thực hiện các bản án đã có hiệu lực pháp luật; đặc biệt là năm cuối nhiệm kỳ, thành phố phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn luôn kiên cường, thực sự là một Đảng bộ mạnh, không chùn bước trước khó khăn, vững vàng đi lên, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; từ công tác xây dựng Đảng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội", đồng chí Trương Hòa Bình chia sẻ.

Giai đoạn 2016-2019, kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ cao được chú trọng phát triển, nổi bật trong đó là các ngành dịch vụ, nhất là du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Bước vào năm 2020, trước sự bùng phát và những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng Đà Nẵng vẫn bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì, sớm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục thực hiện tốt, đảm bảo đồng bộ, có trọng điểm, diện mạo đô thị của thành phố tiếp tục thay đổi nhanh, phát triển theo hướng thân thiện và bền vững.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo được đặc biệt quan tâm đầu tư; các chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có” đậm tính nhân văn được triển khai hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 về đích trước 2 năm.

O Binh_1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14, ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là các văn kiện có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển, tạo động lực để thành phố Đà Nẵng bứt phá đi lên trong thời gian đến.

Đà Nẵng là địa bàn chiến lược, có nhiều tiềm năng, lợi thế; là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước. Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện với thế giới, các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với những cam kết sâu rộng và toàn diện như Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA đã ký kết giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu sẽ tác động đến Đà Nẵng trong 5 năm tới trên nhiều lĩnh vực.

Vì vậy, thành phố cần chủ động dự báo hết các tình huống để chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp, kể cả trong tình huống xấu nhất, có giải pháp sát hợp với tình hình, kịp thời khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế; đồng thời cũng hạn chế được những tác động bất lợi để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ mang tính khả thi, phù hợp với tình hình và điều kiện của thành phố.

"Thay mặt Bộ Chính trị, tôi cơ bản thống nhất với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong Báo cáo chính trị do Đoàn Chủ tịch vừa trình bày và xin gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội lưu ý, thảo luận.

Một là: Đảng bộ thành phố cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ đến. Cần kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, thực sự thể hiện được vai trò nòng cốt, bản lĩnh trong lãnh đạo; chú trọng công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Quan tâm xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo tính kế thừa, không để hụt hẫng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thành phố cần xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Phấn đấu hoàn thiện nền tảng mô hình thành phố thông minh, hình thành chính quyền số. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách vì lợi ích phát triển chung thành phố, lấy người dân làm trung tâm, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải đạt ở mức cao. Đặc biệt là khơi dậy khát vọng phát triển của người dân Đà Nẵng, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố; tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu hội nhập", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.

c3a84d9137a0c9fe90b1

Đà Nẵng phải có khát vọng đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. (Ảnh: N.P).

Hai là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực sự khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đà Nẵng phải có khát vọng đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đà Nẵng cần phải đổi mới mạnh mẽ mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực thích đáng để đầu tư phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực quan trọng để phát triển thành phố thời gian tới; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đề ra, nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố; tận dụng các cơ hội của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đem lại để tập trung xây dựng hạ tầng, phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Nhanh chóng khôi phục và lấy lại đà tăng trưởng ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế đi đôi với tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng, trong đó có rừng ở Bán đảo Sơn Trà và khu vực Bà Nà, xem đây là một trong những mũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc, sân bay, bến cảng; đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển, hình thành cảng biển nước sâu, trung chuyển quốc tế.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, có chính sách nhất quán, cơ chế hành chính thông thoáng và minh bạch, chính quyền luôn sẵn sàng đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các dự án có chọn lọc phù hợp với Nghị quyết của Trung ương và Luật Đầu tư mới, phù hợp với quy hoạch ngành nghề thành phố, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đà Nẵng cần nỗ lực để tiếp tục giữ vững thứ hạng cao trong xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, nhưng không chỉ là con số mà cần đi vào thực chất hành động bằng việc triển khai các chính sách cụ thể nhằm từng bước gỡ bỏ các rào cản trong quá trình đầu tư.

Ba là: Đảng bộ cần tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển. Coi trọng phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, phải tiến hành hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, bản sắc, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế.

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh; trong mọi chủ trương, chính sách cần tiếp tục nhất quán và luôn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu; cần đẩy mạnh thực thi có hiệu quả các chính sách đậm tính nhân văn, nhất là các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, xây dựng thành phố “đáng sống”, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng.

Đà Nẵng cần chú trọng đầu tư cho giáo dục - đào tạo và y tế, không chỉ phục vụ cho người dân thành phố mà nơi đây phải là trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; trước mắt, phối hợp tiến hành xây dựng và sớm đưa dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng vào hoạt động; sớm nghiên cứu, đề xuất Trung ương thành lập Đại học quốc gia Đà Nẵng; nghiên cứu xây dựng Bệnh viện nhiệt đới; đầu tư mở rộng hệ thống y tế của thành phố; nâng cao năng lực kiểm soát, xét nghiệm, điều trị các loại dịch bệnh mới.

Bốn là: Đà Nẵng là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh của cả nước. Vì vậy, cần tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống tội phạm một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; theo dõi, nắm chắc tình hình, quản lý thật tốt địa bàn, hoạt động của người nước ngoài, không để bị động, bất ngờ, phát hiện xử lý vấn đề nhạy cảm, kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Năm là: tiếp tục củng cố mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tạo không gian kinh tế thống nhất để thúc đẩy phát triển Vùng, đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, phải đưa 02 Nghị quyết này đi vào đời sống một cách thực chất và hiệu quả nhất;

Đồng thời, chủ động phối hợp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Cùng với các tỉnh, thành trong khu vực, mạnh dạn đề xuất với Trung ương có cơ chế đặc thù để phát triển “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, trong đó xác định Đà Nẵng là hạt nhân của chuỗi đô thị và là cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên...

Nguyễn Tuấn

Bình luận

Công Vinh nói sẽ kiện để làm rõ "ấm ức" của vợ chồng anh thời gian qua

Trong buổi livestream trực tiếp, Công Vinh nói rằng sẽ có đơn kiện những ai vu khống dù đó là doanh nhân, CEO hay bất cứ một cá nhân, tổ chức nào.

Thủy Tiên và Công Vinh công bố sao kê tiền từ thiện

Chiều 17/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã đến ngân hàng để nhận và công khai bản sao kê tiền từ thiện hỗ trợ miền Trung cuối năm 2020.

Ca sĩ An Lê tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch

MV được thực hiện trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên mọi việc đều hết sức khó khăn, từ khâu hòa âm, thu âm đến dựng hình.

Tuyển futsal Việt Nam xuất sắc hạ gục Panama

Với đấu pháp hợp lý, tinh thần quật khởi, các cầu thủ tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc dành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2021.

Xem thêm