Pháp Luật Plus - Cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật

Cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật

0
Đây là một trong những mong muốn được Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Đỗ Xuân Lân gửi đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp khi trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về Ngày Pháp luật năm 2017.

Đề nghị Vụ trưởng cho biết năm 2017, Bộ Tư pháp đã có những hoạt động thiết thực nào để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam?

- Quán triệt đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật PBGDPL, năm 2017, Bộ Tư pháp đã sớm ban hành Công văn hướng dẫn triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam để định hướng về chủ đề, nội dung, hình thức hưởng ứng trong cả nước và Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2017 đồng thời đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cụ thể là:

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đều chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về chủ đề, nội dung, hình thức, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật; xác định chủ đề, lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị. Đồng thời lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các luật, pháp lệnh mới ban hành; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới trong phạm vi quản lý; phát huy vai trò của công tác tư pháp, pháp luật trong hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn chủ đề, nội dung, hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự; phát động phong trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin, báo chí của Bộ như: Thiết kế mẫu các băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn; duy trì chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phát động và tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và pháp luật đã xây dựng, phát hành 01 số chuyên đề “Các mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực và hiệu quả”; Báo Pháp luật Việt Nam phát hành 01 số chuyên đề về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên cả nước. Ngoài ra, để thông tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong cả nước, nhất là các mô hình hay, cách làm hiệu quả và các bài học kinh nghiệm, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Cồng thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đăng tải nhiều bài nghiên cứu, bài viết chuyên sâu của lãnh đạo Bộ, các chuyên gia, các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để phản ánh tình hình triển khai Ngày Pháp luật; về công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với việc tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, trong đó có các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật…

Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Đỗ Xuân Lân.
Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Đỗ Xuân Lân.

Theo Vụ trưởng, cần có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, trong đó có các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong thời gian tới?

- Tôi cho rằng có rất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL nói chung, trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp nói riêng. Trong đó nhiều giải pháp đã được đề ra trong Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cần quan tâm một số giải pháp như Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL, của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị. Cần xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, coi hoàn thành nhiệm vụ công tác PBGDPL là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm. 

Tiếp đến là nâng cao hơn nữa, hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp cũng như trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, bảo đảm phù hợp với từng nhóm lĩnh vực, địa bàn, đối tượng; đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật; phát huy đầy đủ vai trò của các nhà trường thuộc Bộ trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho nhân dân cũng như trong hưởng ứng Ngày Pháp luật...

Về lâu dài, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; nghiên cứu, tổng kết các mô hình hay trong PBGDPL và triển khai Ngày Pháp luật; gắn kết chặt chẽ hơn giữa công tác PBGDPL với hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cần nhận diện đầy đủ và toàn diện hơn giữa công tác PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện…

PV

Loading...

Bình luận

Loading...

Vừa mở bán vé online trận VL World Cup 2022 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia đã hết bay

Chỉ trong vòng ít phút sau khi mở bán, vé VL World Cup 2022 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia đã hết bay.

Kết quả Cúp C1: PSG 'vùi dập' Real Madrid, Atletico chia điểm với Juventus

Paris Saint- đánh bại Real Madrid trong khi Juventus đánh rơi chiến thắng trước Atletico Madrid dù dẫn trước tới 2 bàn.

Trực tiếp mua vé bóng đá Việt Nam với Malaysia qua mạng

10h00 hôm nay 19/9 bắt đầu mở bán online vé trận VIỆT NAM GẶP MALAYSIA, mở 10h00, 15h00 và 22h00 ngày 19/9, kéo dài đến ngày 23/9 cho đến khi hết vé.

Không thể rời mắt khỏi body 'nảy lửa' của 'thiên thần' đô vật Mandy Rose

Mandy Rose xuất hiện quá "bốc lửa" gây chao đảo trên ấn phẩm Maxim Úc số tháng 10/2019.