Các luật sư nói gì về Ngày Pháp luật?

0
Trong những ngày qua, không khí chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra sôi nổi trên địa bàn cả nước. Để có được những góc nhìn đa chiều về nhận thức cũng như ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam. Nhóm PV PhapluatPlus đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Long – GĐ Công ty luật Dragon và ông Trần Anh Dũng – GĐ Công ty luật Đại Phúc (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) xung quanh những câu chuyện về ngày Phap luật Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Minh Long – GĐ Công ty luật Dragon (Đoàn luật sư TP. Hà Nội): Đây là bước nền tảng nhằm nâng cao sự hiểu biết về Hiến Pháp và pháp luật của nhân dân.

Ngày 08/11 tại Hà Nội, Hội đồng phổ biến giáo dục trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Công bố “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trên cương vị là một luật sư, thuộc đoàn luật sư TP. Hà Nội. Luật sư Long chia sẻ.

Năm 2013, năm đầu tiên Luật Phổ biến giáo dục Pháp luật có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiên ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Với cương vị là một luật sư, tôi rất hoan nghênh chủ trương trên của Đảng, nhà nước và Bộ Tư Pháp. Cùng với ngày truyền thống Luật sư (10/10), đây là bước nền tảng nhằm nâng cao sự hiểu biết về Hiến Pháp và pháp luật của nhân dân.

Cùng với việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện pháp luật với khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phải ra sức tăng cường pháp chế XHCN, hiệu quả thi hành pháp luật mà khâu đầu tiên là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngày 9/11 là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, để từ đó hằng năm chúng ta tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Luật sư Nguyễn Minh Long chia sẻ quan điểm về ngày Pháp luật Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Minh Long chia sẻ quan điểm về ngày Pháp luật Việt Nam.

 Trong ngày này, các luật gia, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng

Nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống pháp luật hiện nay không đáp ứng được tình hình thực tế, trong khi nhiều dạng tội phạm hiện nay hoạt động tinh vi và phức tạp hơn, đặc biệt là tình trạng phạm tội ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Luật sư Long cho rằngVấn đề tội phạm không ngừng gia tăng cả về số lượng và hình thức hoạt động không chỉ là vấn đề lo ngại của riêng Việt Nam mà còn của rất nhiều nướ trong khu vực và thế giới.

Hệ thống Hiến pháp, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được đánh giá là tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm, sẽ không tránh khỏi những lỗ hổng.

Các nhà hoạch định cũng như các cơ quan tư pháp cũng sớm nhìn nhận được vấn đề này.Chính vì vậy, chúng ta thấy các Luật qua các kỳ đại hội luôn được nghiên cứu, niêm yết công khai lấy ý kiến của nhân dân, đối với các nội dung chưa phù hợp thì ban hành Luật sửa đối bổ sung. Tôi tin tưởng hệ thống pháp luật của chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của xã hội khi mà có sự linh hoạt và phối hợp giữa các cơ quan chức năng và toàn dân.

Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau.

Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

“Ngày Pháp luật Việt Nam đã khơi dậy trong mọi cá nhân công dân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội”.

“Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội”.

“Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc”.

“Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật cũng là một trong những chế định quan trọng đặt tiền đề cho việc đổi mới tổ chức thực hiện công tác này. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội” - luật sư Long chia sẻ

Luật sư Trần Anh Dũng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội).
Luật sư Trần Anh Dũng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội).

Trần Anh Dũng, Giám đốc Công ty luật Ðại Phúc (Ðoàn luật sư TP Hà Nội): Đây là ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp.

Nói về ngày Pháp luật Việt Nam, luật sư Trần Anh Dũng chia sẻ “Cá nhân tôi dánh giá rất cao giá trị và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Ðây có thể xem là ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp. Ngày nay đã có rất nhiều  quốc gia có ngày pháp luật hay tên gọi khác mang ý nghĩa tôn vinh pháp luật”.

Trong ngày này, mọi người, đặc biệt là các chuyên gia pháp lý tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằmm tăng cường hơn nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống.

Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày nay.

“Nói pháp luật hiện hành không đáp ứng được thực tiễn không hoàn toàn đúng.  Mặc dù trong một chừng mực nhất định, pháp luật luôn đi sau thực tiễn. Một nền pháp luật tiền tiến là một nền lập pháp xây dựng được những bộ luật luôn đáp ứng được những biến động của cuộc sống thực tế và thay đổi nó cho phù hợp khi cần thiết. Nguyên nhân của sự vi phạm pháp luật là do ý thức chấp hành luật pháp của mọi người và của cơ quan chức năng chưa tốt và chưa có cơ chế giám sát việc thực thi pháp luật hữu hiệu” - luật sư Dũng nêu quan điểm.

Văn Đại

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Giai đoạn quan trọng

Giai đoạn quan trọng

0
Công tác phòng, chống dịch không phải là câu chuyện riêng ở Đà Nẵng mà tất cả các địa phương đều phải vào cuộc, trong đó có Hà Nội.

Áp lực kỳ thi tốt nghiệp THPT, “sao” Việt gầy sọp, mất ngủ, không dám yêu

Á hậu Thụy Vân nói trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô gầy sọp vì lo học, từ chối không ít sự theo đuổi.

TripAdvisor bình chọn Hội An vào top 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới 2020

Trong danh sách độc giả bình chọn trên TripAdvisor, Hội An và Hà Nội lần lượt đứng vị trí 17 và 15 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới 2020.

Tự đốt ‘vùng nhạy cảm’ trên sóng livestream, Youtuber Hàn Quốc bị bỏng độ 2

Một nam Youtuber Hàn Quốc khiến dân mạng sốc nặng khi tự đốt “vùng kín” trên sóng livestream, nhưng không kiểm soát được ngọn lửa dẫn đến bị bỏng độ 2.

Cựu Giám đốc kỹ thuật VFF sắp về với Viettel?

Bến đỗ khác sau khi hết hợp đồng với VFF. Đó là khả năng là CLB Viettel, đội đang đặt nhiều tham vọng trong giai đoạn 2 của V.League.

Xem thêm