Các lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kì 2021-2026 đã được bầu tại nhiều địa phương

0
HĐND Quảng Trị, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, Lào Cai, Quảng Nam đã tổ chức phiên họp đầu tiên kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ngày 18/6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức phiên họp đầu tiên kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND đã bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

1.

Ông Nguyễn Đăng Quang được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Chiến, Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp này, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được HĐND Quảng Trị khóa VIII bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.Ông Lê Quang Chiến, Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 7 tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Đức Tiến, Hoàng Nam tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Cũng trong ngày 18/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

2.

Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 13 và Bí thư Thành ủy TP Móng Cái Lê Văn Ánh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14.

Cũng tại kỳ họp này, ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm của 100% đại biểu.

Chủ tịch kiêm Bí thư TX Đông Triều Phạm Văn Thành được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Cao Tường Huy và ông Bùi Văn Khắng tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa 14.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Ngày 15/6, HĐND tỉnh Bình Định họp kỳ họp thứ nhất khóa 13. Các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

3.

Ông Hồ Quốc Dũng (trái) được bầu là Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII và ông Nguyễn Phi Long (phải) được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 12 (nhiệm kỳ 2016-2021) trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 13 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Đoàn Văn Phi và bà Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tái cử khóa 13.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 12 (nhiệm kỳ 2016-2021) trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 13 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai 

Trong sáng 15/6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc. Đây là kỳ họp đầu  tiên sau công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Tại kỳ họp, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường.

Ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 và ông Lý Bình Minh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.Các đại biểu tham dự cũng tiến hành bỏ phiếu, tín nhiệm bầu ông Trịnh Xuân Trường, tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 và ông Lý Bình Minh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 15 tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Giàng Thị Dung, ông Nguyễn Trọng Hài và ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Việt Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 15/6 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Theo đó, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10.

5.

Ông Phan Việt Cường (giữa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10.

Ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10.
Ông Lê Trí Thanh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.Ông Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10.

Các ông Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Hôm 15/6, HĐND tỉnh Phú Yên khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND và các Ban của HĐND tỉnh.Tại kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026.

56

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa 8.

Ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 7 và ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Tây Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, khóa 8.
Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026.Ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 7 và ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Tây Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, khóa 8.

HĐND cũng bầu các ông Lê Tấn Hổ, Đào Mỹ và bà Hồ Thị Nguyên Thảo giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND các tỉnh tiếp tục họp bầu lãnh đạo chủ chốt

Theo chương trình, dự kiến ngày 21/6,  kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Long An khóa X sẽ được tổ chức.Ngày 24/6, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất.Ngày 25/6, HĐND các tỉnh Ninh Bình, Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức  kỳ họp thứ nhất.Tại Hải Dương, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/6.Ngày 30/6, HĐND các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông cũng dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Theo Báo Vietnamnet

Bình luận

Một số đơn vị đề xuất kế hoạch đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng

Một số đơn vị chuyên khai thác khách nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc và Nga đã gửi văn bản đề nghị kế hoạch về việc đưa khách đến Đà Nẵng.

Phục hồi từng bước phát triển du lịch giữa TP HCM và Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TPHCM đã có cuộc họp nhằm khởi động phát triển du lịch, hỗ trợ ngành du lịch dần phục hồi...

Già làng Tráng Lao Lử: Thắp sáng ngọn lửa đoàn kết nơi biên cương

Già làng Tráng Lao Lử vui với những chuyến đi cùng bộ đội biên phòng “nằm gai nếm mật” mai phục bắt gián điệp chống phá cách mạng...

Tháp cổ nằm chơ vơ giữa biển

Tại vịnh Poets, La Spezia có một tòa tháp cổ rất đẹp nằm trên biển. Tòa tháp xây dựng vào đầu thế kỷ 17 là một phần của hệ thống phòng thủ.

Xem thêm