Pháp Luật Plus - Bộ trưởng Lê Thành Long dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Bắc Giang

Bộ trưởng Lê Thành Long dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Bắc Giang

0
Sáng ngày 3/3, Sở Tư pháp Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (8/3/1983- 8/3/2018) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
Bộ trưởng vui mừng nhận thấy sau 35 năm xây dựng và phát triển, Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã trưởng thành về nhiều mặt. (Nguồn: Pháp luật Việt Nam)
Bộ trưởng vui mừng nhận thấy sau 35 năm xây dựng và phát triển, Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã trưởng thành về nhiều mặt. (Nguồn: Pháp luật Việt Nam)

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cũng lãnh đạo các Sở, ban ngành, một số Sở Tư pháp, lãnh đạo, cán bộ, nguyên cán bộ Sở Tư pháp Bắc Giang qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang (tiền thân là tỉnh Hà Bắc) ra đời trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, với cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ban đầu còn rất hạn chế, nghèo nàn, lạc hậu (chưa đến 10 cán bộ với 3 phòng chức năng, điều kiện làm việc vô cùng khó khăn).

Tuy nhiên, lớp lớp những cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp đầu tiên trên quê hương Bắc Giang đã nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng và tạo nền móng cho sự phát triển của Tư pháp Bắc Giang ngày nay. 

Bộ trưởng cũng vui mừng nhận thấy sau 35 năm xây dựng và phát triển, Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã trưởng thành về nhiều mặt, đã và đang tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, là chỗ dựa tin cậy về mặt pháp luật của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh. Nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả như:

Các công việc mang tính truyền thống của Bộ, Ngành như xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, PBGDPL được Tư pháp Bắc Giang thực hiện bài bản, qua đó góp phần vào việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành.

Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của Ngành ngày càng được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả cao hơn.

Bắc Giang là một trong số ít các tỉnh trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều cách làm mới, sáng tạo như tổ chức Hội thi "Công chức tư pháp - hộ tịch giỏi" cấp tỉnh, ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ban ngành để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Cơ cấu tổ chức cơ bản được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng (92% công chức, viên chức của Sở có trình độ đại học luật trở lên, bình quân cả nước đạt 75%; tỷ lệ xã bố trí được 2 cán bộ (bao gồm cả hợp đồng) chiếm tỷ lệ cao với 92% tổngsố xã, phường, thị trấn, bình quân cả nước khoảng 60%).

Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính được chú trọng, tăng cường, Sở Tư pháp có tinh thần đoàn kết tốt, phát triển tương đối ổn định. 05 năm gần đây đều ở tốp đầu trong cả nước (xếp hạng: năm 2013 hạng A, 2014 hạng B, 2015 hạng A, 2016 hạng B, 2017 hạng A).

Những kết quả mà Tư pháp Bắc Giang đạt được trong 35 năm qua đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh nhà và sự phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp.

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp của Tỉnh đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng xứng đáng của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Sở Tư pháp Bắc Giang vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng I, II và III.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quan trọng của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đối với Ngành Tư pháp Việt Nam trong suốt 35 năm qua; trân trọng cám ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành đã bền bỉ vượt qua các khó khăn, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp chung của Ngành, của đất nước.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành của Tỉnh để Ngành Tư pháp của Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tư pháp trên địa bàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Công tác Tư pháp ngày càng giữ vai trò quan trọng, đóng góp tích cực và trực diện hơn vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa phương; được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ  các cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Đất nước ta đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6, đặc biệt là chủ trương Hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã làm thay đổi cơ bản các quan hệ xã hội truyền thống.

.Điều này đặt ra cho Bộ, Ngành Tư pháp ngày càng nặng nề hơn, trách nhiệm cao hơn, nhạy bén hơn trong công tác tham mưu, xây dựng VBQPPL để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh.

Để tranh thủ cơ hội, biến thách thức thành điểm tựa cho sự phát triển,  Bộ trưởng mong Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của 35 năm qua, tiếp tục có bước phát triển mới, vừa mang tính đột phá, vừa mang tính bền vững hơn nữa trong thời gian tới; tập trung làm tốt một số nhiệm vụ:

Một là, phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh trong việc hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp; giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Sở Tư pháp, các cơ quan tư pháp cần tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp trong việc ban hành các quyết định cá biệt, nhất là trong thu hút đầu tư, giải phòng mặt bằng để tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại kéo dài.

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý công tác hành chính tư pháp nhất là công tác đăng ký và quản lý hộ tịch để phục vụ đắc lực hơn cho việc hoạch định và thực thi nhiệm vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh; tiếp tục triển khai khoa học và có hệ thống công tác quản lý lý lịch tư pháp, quốc tịch, nuôi con nuôi, đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý và bồi thường nhà nước;

Ba là, tiếp tục đổi mới tư duy quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm.

Sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND Tỉnh xây dựng và ban hành các chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp như luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Bốn là, có giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức THPL, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Chú trọng việc tư vấn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Năm là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia pháp luật giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà và của đất nước; quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, cán bộ làm công tác pháp chế ở các Sở, ban, ngành của Tỉnh.

Sáu là, trong bối cảnh tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Đảng hiện nay, tôi đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang cần tăng cường sự đoàn kết, làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục có nhiều cách nghĩ mới, cách làm hay, tìm kiếm những giải pháp có tính đột phá để không ngừng vươn lên trong thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tiếp tục hiến kế cho Bộ, Ngành trên con đường phát triển tới đây.

Nhân đây, Bộ trưởng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh tiếp tục giành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác tư pháp; các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng cao.

Về phần mình, Bộ Tư pháp, các Cục, vụ chuyên môn, sẽ tăng cường phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền các cấp ở Tỉnh, tạo điều kiện cao nhất trong phạm vi có thể cho Sở, nhất là trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo chuyển biến mới cho Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Sở Tư pháp trong sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cũng chỉ rõ: Sở Tư pháp qua 35 năm phát triển,  trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm đến nay đã lớn mạnh, tổ chức được kiện toàn, cán bộ Tư pháp các cấp cơ bản đạt chuẩn, hàng năm đều được đào tạo bồi dưỡng, các lĩnh vực không ngừng được đẩy mạnh, phát triển.

Chúc mừng thành tích của ngành Tư pháp, Chủ tịch Nguyễn Văn Linh yêu cầu: đây là dịp để nhìn lại thành quả đạt được, những khó khăn, thách thức, đồng thời xây dựng các chương chình kế hoạch có tính khả thi cao, bám sát chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đề xuất cơ chế chính sách luật giao, căn cứ tình hình của tỉnh có tham mưu phù hợp nhằm phát triển kinh tế xã hội, tạo đột phá về thể chế.

Đẩy mạnh công tác PBGDPL, xử lý vi phạm hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, kịp thời uốn nắn các sai phạm; sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công việc; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính….Chủ tịch cũng trân trọng cám ơn sự quan tâm của Bộ Tư pháp và cá nhân Bộ trưởng Lê Thành Long đến công tác tư pháp và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Nguồn: Pháp luật Việt Nam)
Bộ trưởng Lê Thành Long trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. (Nguồn: Pháp luật Việt Nam)

Trước đó, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành Tư pháp Bắc Giang, Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Nguyên cho biết,  sau 35 năm xây dựng và phát triển, Sở Tư pháp Bắc Giang không ngừng được củng cố, kiện toàn về mọi mặt, về tổ chức hiện nay gồm Giám đốc Sở, 03 Phó giám đốc Sở và 10 phòng, đơn vị thuộc Sở; với tổng số biên chế được giao là 73 công chức, viên chức và 04 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP.

Hầu hết công chức, viên chức đều  tốt nghiệp đại học luật, trong đó gần 20 công chức, viên chức có trình độ thạc sỹ; các phòng, đơn vị cơ bản đều được kịên toàn cấp trưởng, cấp phó.

Trong quá trình công tác, nhiều đồng chí đã trưởng thành từ ngành Tư pháp và giữ các cương vị lãnh đạo cao của tỉnh và các ngành trong tỉnh. Các lĩnh vực công tác chuyên môn cũng có nhiều kết quả.

Điểm lại những thành tựu chủ yếu của Sở Tư pháp trong 35 năm qua, Giám đốc Đặng Văn Nguyên nhấn mạnh: chúng ta vui mừng nhận thấy các mặt công tác tư pháp đã có sự trưởng thành vượt bậc, đang ngày càng thấm sâu vào từng việc làm thiết thực, gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

35 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư Pháp, sự phối hợp cộng tác, giúp đỡ của các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự cố gắng nỗ lực bền bỉ, liên tục của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp Bắc Giang, công tác tư pháp của tỉnh từng bước được củng cố, không ngừng phát triển.

Sở Tư pháp Bắc Giang đã khẳng định được vị thế và vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và trong đời sống xã hội, đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường pháp chế XHCN, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách Tư pháp trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích mà Sở Tư pháp Bắc Giang đã đạt được, nhiều năm Sở Tư pháp đã được Bộ Tư Pháp, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Hàng năm, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được Chính Phủ, Bộ Tư Pháp, UBND tỉnh tặng Bằng khen và các phần thưởng cao quí khác. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Vinh dự cho Sở Tư pháp Bắc Giang, năm 2007, Sở Tư pháp được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3, năm 2012, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở ( 8/3/1983-8/3/2018 ), Sở tiếp tục vinh dự được đón nhận một phần thưởng cao quý đó là Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Đây là thành quả xứng đáng mà các thế hệ lãnh đạo Sở và toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở nỗ lực vượt mọi khó khăn, cống hiến hết mình, phấn đấu đạt được.

Thời gian tới, ngành Tư pháp Bắc Giang cũng xác định những định hướng cụ thể trong công tác tư pháp.

Thu Hằng

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Tấm bia thiêng mang ngự bút của vua Trần

Tấm bia thiêng mang ngự bút của vua Trần

0
Thanh Hư Động thuộc quần thể khu di tích Côn Sơn, phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh (Hải Dương). Nơi đây hiện lưu giữ một bảo vật quốc gia đặc biệt...
Quảng Nam: 6 đám tang nơi xóm nhỏ

Quảng Nam: 6 đám tang nơi xóm nhỏ

0
Làng quê Khương Mỹ (xã Đại Cường) chìm trong cảnh tang tóc, xót thương. 6 người tử nạn đều là họ hàng, nhà chỉ cách nhau vài chục mét...
Hàn Quốc có thêm 115 ca nhiễm Covid-19

Hàn Quốc có thêm 115 ca nhiễm Covid-19

0
Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc được dự báo còn tăng mạnh trong những ngày tới khi hoàn tất việc xét nghiệm cho khoảng 212.000 tín đồ của giáo phái Shincheonji.

Đỗ Thành Đồng "Gồng trên lưng xác chữ"

Đỗ Thành Đồng đã đi được một hành trình thơ từ “Cỏ vô danh”, năm 2010 đến “Đá”, năm 2019. Tất cả 05 tập thơ.

Sau tin đồn "cặp kè ông già", Thuý Vi lại tuyên bố điều gây sốc

Hot girl Thuý Vi lên tiếng khi liên tục vướng tin đồn tình cảm, bị gán ghép đã có bạn trai.

Tuyển Việt Nam: Thầy Park vui Công Phượng, gật gù nhân tố 'bí ẩn'

Liên tiếp 'nổ súng' cho CLB TPHCM tại AFC Cup 2020. Nhưng có một cái tên còn khiến ông hài lòng hơn thế cho tuyển Việt Nam...

Khám phá căn nhà cổ 125 tuổi của đại gia nức tiếng Đồng Tháp

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tọa lạc tại Sa Đéc (Đồng Tháp) đến nay đã trải gần 125 thăng trầm cùng thời gian.