Bộ Giao thông vận tải giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,1%

0
Ngày 28/10, Bộ GTVT thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Trong thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng về tổng thể, ngành GTVT tiếp tục đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải, công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách cơ bản được thông suốt, an toàn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, về công tác lập quy hoạch ngành quốc gia, Bộ GTVT đã cơ bản hoàn thành cả 5 quy hoạch chuyên ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong tháng 10/2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt; như vậy, đến thời điểm hiện tại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3/5 quy hoạch. Quy hoạch chuyên ngành đường thủy nội địa đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch ngành hàng không đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua,đang xin ý kiến Thường trực Chính phủ trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến 2 quy hoạch chuyên ngành còn lại sẽ được phê duyệt trong năm 2021.

oôqxmp....

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ GTVT)

Về công tác quản lý hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp hướng dẫn về hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ đã kịp thời ban hành các hướng dẫn và quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, hướng dẫn về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GTVT đã quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đưa vào hoạt động ngay trong tháng 10/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực tại các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Trong tháng 10/2021, Bộ GTVT đã tổ chức 2 Hội nghị về vận tải logistic trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tập huấn, hướng dẫn các Sở GTVT, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quyết định của Bộ GTVT về 5 lĩnh vực vận tải và hướng dẫn về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nhìn chung trong thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng về tổng thể, ngành GTVT tiếp tục đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải của toàn xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện và nâng cao; đặc biệt là công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách cơ bản được thông suốt, an toàn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình thực hiện các dự án đang triển khai thi công, trong tháng 10/2021, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công với nhiều giải pháp. Hàng tuần Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thường xuyên họp kiểm điểm các dự án có biểu hiện chậm thực hiện giải ngân, rà soát đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân theo từng dự án cụ thể.

Lãnh đạo Bộ thường xuyên chủ trì họp, kiểm tra hiện trường, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, các Dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách và các Dự án khác có tiến độ hoàn thành trong năm 2021.

Về công tác phân bổ kế hoạch giao, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, Bộ GTVT đã phân bổ chi tiết 42.972/42.996 tỷ đồng, đạt 99,94% kế hoạch năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ còn lại 23,76 tỷ đồng sẽ phân bổ để trả nợ XDCB của 2 dự án đang hoàn thiện thủ tụ. Dự kiến tháng 10/2021, Bộ GTVT giải ngân được 2.204 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng giải ngân được 29.114 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch, gồm: vốn trong nước 26.373/38.537 tỷ đồng, đạt 68,4%; vốn nước ngoài 2.741/4.837 tỷ đồng, đạt 56,7%.

Về công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, trong tháng 10/2021, đến thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của bão số 08 diễn ra từ ngày 14 - 17/10/2021 trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định và các tỉnh Tây Nguyên, gây thiệt hại trên 14 tuyến quốc lộ, Bộ GTVT đã ban hành 5 công điện chỉ đạo Tổng cục ĐBVN, các Cục quản lý chuyên ngành và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ, tổ chức hoạt động vận tải, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Về tình hình TNGT tháng 10/2021, toàn quốc xảy ra 798 vụ, làm chết 377 người và làm bị thương 573 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 542 vụ (giảm 40,45%), giảm 216 người chết (giảm 36,42%), giảm 482 người bị thương (giảm 45,69%). TNGT từ đầu năm đến nay, xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 3.069 vụ (-25,52%), số người chết giảm 1.033 người (-18,5%), số người bị thương giảm 2.719 người (-30,42%).

Trong tháng 11/2021, Bộ GTVT tiếp tục theo dõi, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế để triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch vận tải phục vụ Tết Dương lịch và Tết nguyên đán năm 2022.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Bộ GTVT trong năm 2022. Hoàn thành, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt 2 đề án quy hoạch chuyên ngành đường thủy nội địa và hàng không; phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch và các đề án khác đã trình.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực GTVT làm cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình và báo cáo kết quả tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Quốc hội các dự án quan trọng quốc gia. Phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thành thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án còn lại dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Chủ đầu tư/Ban QLDA tập trung, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án ODA, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan Trung ương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Thông báo kết luận số 262/TB-VPCP ngày 5/10/2021); khắc phục khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án, nhất là các dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2021; bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện thủ tục để sớm đưa dự án Cát Linh - Hà Đông vào khai thác.

Tiếp tục chỉ đạo, rà soát các loại giá dịch vụ hàng hải và giá cước vận tải biển quốc tế, nội địa tại các khu vực cảng biển để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hình mới theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực- Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện tổng kết Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2021 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giia đoạn 2019-2021; hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án hệ thống kiểm tra tải trọng phương tiện bằng bộ cân tự động trên đường bộ toàn quốc.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn vật tư dự phòng, chủ động xây dựng kịch bản, tăng cường công tác ứng trực để xử lý, khắc phục ngay hư hỏng về kết cấu hạ tầng do bão lũ gây ra, đảm bảo kịp thời cho người và phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Tập trung chỉ đạo giải quyết, hoàn thành việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất; trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Ngọc Hiếu

Bình luận

Mauritius - Thiên đường trên trái đất

Với các đầm phá màu ngọc lam, miệng núi lửa, đầm lầy ẩm ướt... Mauritius có một loạt các cảnh quan khiến các quốc gia ghen tị...

Sâu thẳm cao nguyên đá

Xe lướt qua những cung đường ngoằn ngoèo, cả đoàn ồ lên. Trước mắt họ là những vách núi đá dựng đứng, mênh mông là đá...

Ghé thăm xứ Mường mây trời giăng mờ thung lũng

Thiên nhiên ban tặng cho Hòa Bình rất nhiều phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, quanh năm mây mờ bảng lảng các thung lũng, ngọn thác tung bọt, hang động kì bí.

Gìn giữ tiếng hát bản làng cho thế hệ mai sau

Trong nhịp sống đô thị, gìn giữ những văn hóa truyền thống đẹp, trong đó có dân ca địa phương không phải là điều dễ dàng...

Xem thêm