chính trị - các bài viết về chính trị, tin tức chính trị

Triển khai xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp về tình hình xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nghĩ lớn để thành công

Nghĩ lớn để thành công

0
Qua cuốn Nghĩ lớn để thành công quả là một bài học đắt giá dành cho những ai đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp cho bản thân.