chính sách - các bài viết về chính sách, tin tức chính sách

Cuốn hồi ký của ông Obama khiến Trung Quốc tức giận

Các chuyên gia Trung Quốc chỉ trích ông “đã cầu đến Trung Quốc lại còn ra vẻ”, cho rằng ông Obama là tính hai mặt của các chính trị gia Mỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus