Pháp Luật Plus - chính sách - các bài viết về chính sách, tin tức chính sách

chính sách - các bài viết về chính sách, tin tức chính sách

Đề xuất mới về giá điện: Lợi người giàu, thiệt đại bộ phận người tiêu dùng?

TS. Nguyễn Đình Cung cho biết vẫn còn “phân vân” vừa được đưa ra tại “Đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam".

Theo dõi Pháp Luật Plus