chính sách pháp luật về đất đai - các bài viết về chính sách pháp luật về đất đai, tin tức chính sách pháp luật về đất đai

Nhiều đòn bẩy chính sách cho thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra nhưng thị trường bất động sản vẫn cơ bản ổn định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1