CHÍNH SÁCH MỚI - các bài viết về CHÍNH SÁCH MỚI, tin tức CHÍNH SÁCH MỚI

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021

Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú; tăng tiền hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp... sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Chính sách nào có hiệu lực từ 01/08/2017?

Chính sách nào có hiệu lực từ 01/08/2017?

0
Mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên 75 triệu đồng, thay đổi quy định chế độ đối với giáo viên phổ thông... là những chính sách có hiệu lực từ 8/2017.