chính sách hỗ trợ - các bài viết về chính sách hỗ trợ, tin tức chính sách hỗ trợ

Đồng Nai: Hỗ trợ cho 6 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định ban hành chính sách thực hiện hỗ trợ cho 6 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus