chính quyền - các bài viết về chính quyền, tin tức chính quyền

Đà Nẵng: Chính quyền tổ chức Hội nghị lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp

Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” để tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1