chính quyền không trả tiền - các bài viết về chính quyền không trả tiền, tin tức chính quyền không trả tiền

Sau 7 năm dân "kêu cứu", khối gỗ sưa đã bị huyện Chương Mỹ đem bán giá hơn 31 tỷ đồng

Cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) nhiều năm khóc ròng đi đòi lại tiền bán gỗ sưa…mà lẽ ra thuộc về họ.

Theo dõi Pháp Luật Plus