Pháp Luật Plus - chính quyền địa phương - các bài viết về chính quyền địa phương, tin tức chính quyền địa phương

chính quyền địa phương - các bài viết về chính quyền địa phương, tin tức chính quyền địa phương

Ra ao tắm, 2 trẻ đuối nước thương tâm

Lúc người lớn không có ở nhà, 2 em nhỏ dẫn nhau ra ao phía sau nhà để tắm, không may 2 em này đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus