Pháp Luật Plus - chính phủ - các bài viết về chính phủ, tin tức chính phủ

chính phủ - các bài viết về chính phủ, tin tức chính phủ

Chính phủ không nên ôm dự án, công trình

Đã hợp tác công tư thì hai bên đều phải có lợi, “nước lên thuyền lên”, như vậy mới kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus