chính phủ - các bài viết về chính phủ, tin tức chính phủ

Kiểm tra, giám sát là công việc rất cần thiết trong phương thức lãnh đạo của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ nhận thấy kiểm tra, giám sát là công việc rất cần thiết để việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1