Chiêu chuyển giá - các bài viết về Chiêu chuyển giá, tin tức Chiêu chuyển giá

Chiêu chuyển giá trắng trợn của các doanh nghiệp trà Đài Loan

Không chỉ có các tập đoàn quốc tế lớn mới dùng “chiêu” chuyển giá, ngay cả các doanh nghiệp nước ngoài quy mô nhỏ cũng có hành vi này.

Theo dõi Pháp Luật Plus