chiến trường. - các bài viết về chiến trường., tin tức chiến trường.

Gặp người lái xe riêng của Tướng Chu Văn Tấn

Bộ quần áo màu sáng bốn túi cài kín cổ, tóc cắt bốc thành thẳng đứng, từ xe xuống sải những bước oai vệ. Đó là Thượng tướng Chu Văn Tấn.

Theo dõi Pháp Luật Plus