Chiến tranh thế giới lần thứ 2 - các bài viết về Chiến tranh thế giới lần thứ 2, tin tức Chiến tranh thế giới lần thứ 2

Niềm hân hoan trong Ngày Chiến thắng ở châu Âu 1945

Ngày Chiến thắng ở châu Âu (VE Day) 8/5/1945 là ngày mà các lực lượng vũ trang nước Đức Quốc xã chính thức chấp nhận đầu hàng không điều kiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1