Pháp Luật Plus - chiến đấu - các bài viết về chiến đấu, tin tức chiến đấu

chiến đấu - các bài viết về chiến đấu, tin tức chiến đấu

“Nhiều tổ chức Đảng mất sức chiến đấu"

Vì thiếu dân chủ, thiếu sự đấu tranh khi thấy có dấu hiệu vi phạm nên tổ chức Đảng ở đó mất sức chiến đấu, thậm chí bị tê liệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết