Chiêm Hóa - các bài viết về Chiêm Hóa, tin tức Chiêm Hóa

Tình trạng ghi lô/đề trái phép diễn ra công khai tại huyện Chiêm Hóa

Tình trạng ghi lô đề trái phép diễn ra công khai tại xã Minh Quang, Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), nhưng không một đơn vị nào xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus