Pháp Luật Plus - CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN - các bài viết về CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, tin tức CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN - các bài viết về CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, tin tức CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Khởi tố hai vợ chồng vì giữ 7 bao cà phê chưa đến 2 triệu đồng

Tài sản chiếm đoạt chỉ là 7 bao cà phê tươi có giá chưa đến 2 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết