CHIẾM ĐOẠT - các bài viết về CHIẾM ĐOẠT, tin tức CHIẾM ĐOẠT

Giám đốc người Hàn Quốc dùng chiêu trò kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt 76 tỉ đồng

Kim Bumjae cùng 7 đồng phạm đã lừa 156 người lấy hơn 76 tỉ đồng bằng chiêu trò lập các công ty để huy động vốn đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1