Pháp Luật Plus - chiếm đoạt hàng tỷ đồng - các bài viết về chiếm đoạt hàng tỷ đồng, tin tức chiếm đoạt hàng tỷ đồng

chiếm đoạt hàng tỷ đồng - các bài viết về chiếm đoạt hàng tỷ đồng, tin tức chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lào Cai: Bắt giữ 3 chuyên viên quản lý du lịch cấp hàng trăm thẻ hướng dẫn viên quốc tế giả

Nhóm chuyên viên quản lý du lịch đã bàn bạc, móc nối để cấp trái phép hàng trăm thẻ hướng dẫn viên quốc tế, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1