Pháp Luật Plus - chiếm đất rừng - các bài viết về chiếm đất rừng, tin tức chiếm đất rừng

chiếm đất rừng - các bài viết về chiếm đất rừng, tin tức chiếm đất rừng

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị đưa ra nhận định Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết