chia chác - các bài viết về chia chác, tin tức chia chác

Trung tâm Thị Nghè chia chác 760 triệu đồng tiền từ thiện cho cán bộ

Các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, đã chia cho cán bộ, nhân viên của trung tâm là 760 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1