Pháp Luật Plus - chi viện phòng - các bài viết về chi viện phòng, tin tức chi viện phòng

chi viện phòng - các bài viết về chi viện phòng, tin tức chi viện phòng

Hải Phòng: Điều động thêm 50 chiến sỹ Biên phòng chi viện phòng, chống dịch Covid-19 cho biên giới Tây Nam

Hải Phòng điều động thêm 50 chiến sỹ Biên phòng chi viện phòng, chống dịch COVID-19 cho biên giới Tây Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1