CHI TRẢ - các bài viết về CHI TRẢ, tin tức CHI TRẢ

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

Để đảm bảo quyền lợi cho người có công với cách mạng tham gia bảo hiểm y tế, BHXH vừa ban hành Công văn số 713/BHXH-CSYT về việc đổi mã hưởng BHYT

Theo dõi Pháp Luật Plus