Pháp Luật Plus - chi thường xuyên - các bài viết về chi thường xuyên, tin tức chi thường xuyên

chi thường xuyên - các bài viết về chi thường xuyên, tin tức chi thường xuyên

Một đợt làm mạnh: Giảm 4 vạn người hưởng lương, cắt ngàn đầu mối

Hàng triệu người hưởng lương từ ngân sách đã khiến tiền chi cho đầu tư còn khiêm tốn. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là không thể trì hoãn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết