Pháp Luật Plus - chỉ thị về covid - các bài viết về chỉ thị về covid, tin tức chỉ thị về covid

chỉ thị về covid - các bài viết về chỉ thị về covid, tin tức chỉ thị về covid

Thủ tướng yêu cầu phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh do Covid bùng phát

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1