chỉ thị 17 - các bài viết về chỉ thị 17, tin tức chỉ thị 17

Nhiều xe không thuộc diện ưu tiên vẫn được cấp mã QR qua chốt

Nhiều trường hợp xe không thuộc đối tượng nhưng vẫn được cấp mã QR code để sử dụng lưu thông qua chốt kiểm tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1