chỉ thị 16 - các bài viết về chỉ thị 16, tin tức chỉ thị 16

Dòng người ken đặc ngày đầu mở lại nhiều dịch vụ ở Hà Nội

Sau 6h ngày 21/9, hàng loạt tuyến đường ở thủ đô trở lại với cảnh đông nghẹt người và xe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1