Pháp Luật Plus - chỉ số sản xuất công nghiệp - các bài viết về chỉ số sản xuất công nghiệp, tin tức chỉ số sản xuất công nghiệp

chỉ số sản xuất công nghiệp - các bài viết về chỉ số sản xuất công nghiệp, tin tức chỉ số sản xuất công nghiệp

11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6%

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1